Publikováno: v sekci: Aktuality.

Nejvyšší kontrolní úřad – NKÚ zjistil, že za doposud nedostavěné plavební stupně na Labi stát zaplatil už 927 milionů korun. Podle kontrolorů ale podíl vodní dopravy na přepravě zboží v ČR zůstává stále dlouhodobě nízký a k převodu části přepravy ze silnic na lodě nedochází.

Kontrola NKÚ se týkala zejména projektů rozvoje vodních cest a podpory nákladní vodní dopravy, které od roku 2014 vydalo ministerstvo dopravy a jím zřízené Ředitelství vodních cest – ŘVC. Mluvčí ŘVC Jan Bukovský sdělil, že jsou plavební stupně strategickými stavbami, ale opakované přepracovávání projektů a požadavky na další analýzy brzdí výstavbu.

Lodní přeprava

Od roku 2010 se vodní dopravou přepraví ročně přibližně pouze 1 % z veškerého přepraveného zboží. Zveřejněná zpráva NKÚ uvádí, že hlavní příčinou je nespolehlivost labsko-vltavské vodní cesty, zejména nedostatečná splavnost v úseku od Ústí nad Labem k hranici s Německem.

Plavební stupeň v Děčíně

Podle ministerstva dopravy by bylo řešením vybudování plavebního stupně v Děčíně. ŘVC za jeho přípravu doposud zaplatilo 625 milionů korun. V názorech na výstavbu přetrvávají zásadní rozpory mezi resortem dopravy a ministerstvem životního prostředí. Opakované přepracovávání projektu a požadavky sektoru životního prostředí na další posudky, průzkumy a analýzy stále zvyšují celkové náklady projektu.

Plavební stupeň v Přelouči II.

Velmi podobné je to i s plavebním stupněm Přelouč II., který je připravován již od roku 1994.  Přípravy provázejí opakované soudní spory mezi ekologickými organizacemi a státem. ŘVC za jeho přípravu doposud zaplatilo 302 milionů korun. Jde o opakované zpochybňování povolovacích řízení. Stavba už měla stavební povolení, ale díky soudnímu rozhodnutí o něj přišla. Změny legislativy nakonec vrátily přípravu stavby na počátek před proces posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Doprava po Labi se tak stává nerentabilní již v počátku příprav.

 

 

Sdílet