Publikováno: v sekci: Aktuality.

Soud EU rozhodl, že společnost DEZA, která žádala o zrušení rozhodnutí Evropské komise o klasifikaci látky s názvem antrachinon jako karcinogenní. Nepředložila ale dostatečné důkazy a výroba končí.

Česká společnost DEZA se domáhala zrušení rozhodnutí Evropské komise o klasifikaci látky s názvem antrachinon jako karcinogenní. Tribunál soudního dvora EU ve zamítl žalobu v plném rozsahu, jak vyplývá z rozsudku. Chemička působí ve Valašském Meziříčí v EU je jediným výrobcem antrachinonu. Ten se dá využít při výrobě barviv a usnadňuje zpracování dřeva při výrobě buničiny.

Společnost DEZA

Společnost DEZA se obrátila na unijní soud a žádala zrušit rozhodnutí Evropské komise, kterým byl antrachinon zařazen mezi karcinogenní látky. Právníci společnosti se ohradili, že komise rozhodovala bez dostatečných důkazů pocházejících ze spolehlivých studií. V důsledku zařazení látky mezi karcinogenní byla podle nich porušena práva společnosti na právní jistotu s možností užívat majetek.

Rozhodnutí soudu

Soud odmítl důvod jako neopodstatněný. Příslušné orgány komise podle soudu při posuzování nebezpečnosti látky splnily svou veškerou povinnost. Vzaly v úvahu veškeré relevantní skutečnosti a okolnosti. Změna klasifikace látky byla dle soudu se společností konzultována a na podporu svých tvrzení firma nijak nepředložila relevantní argumenty.

Společnost DEZA

Společnost DEZA, a. s. je výrobcem základních organických látek, které jsou určeny pro další chemické využití. Tato známá chemička se zabývá zpracováním černouhelného dehtu a surového benzolu. Má roční zpracovatelskou kapacitu 450 000 tun černouhelného dehtu a 160 000 tun surového benzolu. Tím se řadí mezi velmi významné podniky v oboru na světě. Společnost Deza spadá do koncernu Agrofert. Zakladatelem Agrofertu je premiér Andrej Babiš, který následně tento koncern vložil do svěřeneckého fondu.

Zaujalo vás obchodování na forexu? Nezapomeňte na kvalitní vzdělávání a stáhněte si zdarma nový ebook o forexu zde: https://landing.globtrex.com/cs/ebook-leads/

Sdílet