Publikováno: v sekci: Top - slider.

Hliník je označovaný za nový zelený materiál, který je lepší než plasty. Výrobci plechovek rozšiřují výrobu. Stáčí se do nich voda i víno, podíl piv a limonád se zvyšuje ve světě i u nás. Plechovky jsou lehčí a skvěle recyklovatelné.

Boj proti jednorázovým plastům nás nutí hledat jiné materiály na jedno použití, třeba právě hliník. Společnost PepsiCo testuje ve světě v plechovkách prodej vody Aquafina a není jediná. V plechovkách je i víno české značky Vi wine. V plechovkách jsou hlavně radlery i energetické nápoje a stále více piva. Za poslední rok narostl jejich prodej ve vybraných kategoriích v průměru o 17 %, u radlerů o 38 %.

Plechovky v popředí

Nové linky na plnění do plechovek chystají velké pivovary. Jeden z největších výrobců, společnost CanPack, staví novou továrnu ve Stříbře na západě Čech. Ball Corporation je mezinárodní společnost působící u nás. Plechovky se zde vyrábějí z hliníkových svitků dovážených z Německa, Francie i Skandinávie. Plechy se lisují ze směsi nového hliníku a recyklátu z odpadního hliníku při výrobě nebo nasbíraného. Podíl recyklovaného hliníku tvoří až 91 %. Až 95 % plechovek se vyváží.

Hliník a jeho rezervy

Plzeňský prazdroj uvádí, že loni byly plechovky z recyklátu jen z poloviny. Získávání nového hliníku z bauxitu není snadné. Bauxit se těží v Číně, Austrálii, Malajsii a v menší míře v jižní Evropě. Dopad na životní prostředí je ve srovnání s ostatními obalovými materiály nejvyšší, uhlíková stopa je srovnatelná s jednocestným sklem. Navíc vzniká více nebezpečného odpadu a toxické kaly. Jejich únik způsobil v Maďarsku v roce 2010 ekologickou katastrofu. Výroba je náročná i na energii a vodu.

Chybí nám kontejnery

Sběr a recyklace hliníku u nás vázne a neplníme cíle EU dané pro materiály, jako plasty, sklo, papír a kovy. Recyklace hliníkových obalů tvoří jen 29 %. Na jedno sběrné místo v průměru na týden připadá jen 30 plechovek. Kontejnerů na kovy je jen 7 000. Dalších 10 000 je na plasty, nápojové kartony, plechovky a kovy. Hliník je i v dalších obalech, jako alobal a víčka od jogurtů. Neoddělitelné kombinované obaly, jako kapsičky pro zvířecí mazlíčky však končí ve směsném odpadu.

 

Sdílet