Publikováno: v sekci: Aktuality.

I přesto, že bylo ministerstvo financí před společností Huawei důrazně varováno a záležitost se řešila snad po celém světě, zakázku na síťové technologie získala právě daná firma.

Čínská společnost Huawei přes českého partnera Huatech zvítězila ve veřejném tendru ministerstva financí na dodávku síťových prvků pro rozšíření datové optické sítě DWDM. Jako vždy rozhodla nejnižší nabídnutá cena. Otázkou zůstává, zda nejde o šetření na nesprávném místě, které se dotkne všech občanů. Právě vláda by zde měla být proto, aby své občany chránila. Společnost Huawei navíc získala i projekt ve Státní tiskárně cenin. Dalšími účastníky tohoto tendru byly společnosti Anect, TTC Marconi, Your Systém a 3S.cz.

Jak je to se zakázkou

Zakázka ve výši 9,66 milionu korun bez DPH zahrnuje asi 8,5 milionu korun jen na hardware. Společnosti Huawei a Huatech dodají síťové DWDM technologie celkem do čtyř mezi sebou propojených objektů optickou sítí, kde ministerstvo financí funguje. Týká se to Centrály ministerstva v ulici Letenská, pobočky v ulici Voctářova, finančního úřadu v Lazarské ulici a objektu Na Vápence. Zde je datové centrum spadající pod Státní pokladnu Centrum sdílených služeb – SPCSS. Daný subjekt pro finance zajišťuje provoz IT. Zakázka se netýká jen nového datacentra v Zelenči u Prahy spadajícího pod SPCSS.

Varování nezabralo

Společnost Huawei státní tendr vyhrála jen pár měsíců poté, co před touto společností důrazně varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB. Ministerstvo financí prý ale podle svého vyjádření k zakázce přistupovalo s tímto vědomím a vyhodnotilo případná rizika. DWDM technologie umožňuje přenášet optické signály na různých vlnových délkách. Informační technologie a data, která fakticky nevidíme, jako na papíře, neustále podceňujeme.

Kde všude je Huawei a Huatech

Co se týká státních a polostátních institucí, DWDM technologie od firmy Huawei jsou i jinde. Společnost Huatech a AMI Praha jsou partnery čínského podniku a stojí za obnovou DWDM sítě v rámci datových center společnosti ČEZ. Společnost Huawei vyhrála zakázku na vybavení nového datacentra pro společnost ČEZ, síťovou zakázku pro ministerstvo vnitra a policejní prezidium, kam dodává routery, switche a WDM technologie, projekty na ministerstvu kultury nebo v České televizi a pro Ředitelství silnic a dálnic ČR vybudovala síť, kudy procházejí data z české silniční a dálniční dopravy. Vedle avizovaného varování se také nabízí otázka, zda nejsou ostatní podobné společnosti stejně nebezpečné.

Sdílet