Publikováno: v sekci: Aktuality.

Těžba lithia na Cínovci může začít. Miliardáře a filantrop Karel Janeček opět na výsluní.

Společnost Cínovecká deponie ovládá investiční skupina RSJ miliardáře a filantropa Karla Janečka. Nyní získala od báňského úřadu své poslední vytoužené povolení k těžbě lithia z místa odkaliště v krušnohorském Cínovci. Následovat bude separace lithných slíd a počátek prací se předpokládá do dvou let.

Lithium – Uhličitan lithný

Uhličitan lithný, produkt po úpravě vytěžené lithné slídy s louží k následnému získávání čistého lithia pro použití do baterií. Společnost Karla Janečka má nyní otevřené dveře k prvenství na postu těžaře, který bude na území České republiky lithium zcela cíleně těžit. V minulosti se lithium získávalo pouze jako druhotná surovina zejména při těžbě cínu. V současné době ale zejména díky použití v bateriích mobilních telefonů a nově i elektromobilů roste zvýšená poptávka po tomto alkalickém kovu.

Investiční skupina RSJ

Již před třemi lety na tuto komoditu vsadila investiční společnost RSJ, když kupovala většinové podíly v Cínovecké deponii a také ve společnosti Sanaka. Ty se tehdy snažily získat všechny potřebná povolení k těžbě lithia ze starých odkališť v Cínovci a v Horním Slavkově. Právě v Cínovci se to nyní povedlo a těžba, nebo spíše oddělování lithné slídy na vhodné separační lince z již vytěžené suroviny, která je skladovaná na odkališti už nic nestojí v cestě. Obvodní báňský úřad vydal Povolení hornické činnosti, vůči kterému se až dosud nikdo neodvolal. Neodvolá-li se nikdo ani během těchto dnů, bude rozhodnutí pravomocné.

V odkališti je lithium za 2 miliardy

Pokud se začne během 2 až 3 let s těžbou, následně bude 5 let probíhat separace. Finanční ředitel RSJ Libor Winkler již chystá postavení linky a následné logistiky, která si vyžádá náklady ve stovkách milionů korun. Projekt by měl zaměstnat 80 lidí. Cínovecká deponie má tedy povolení k separaci stovek tisíc tun dříve vytěžené odpadní suroviny. Mechanicky se vyseparuje meziprodukt, kterým je lithná slída. Z něj se pak složitějšími úpravami formou hydrometalurgického zpracování získává uhličitan lithný v podobě bílého prášku, se kterým se dále obchoduje.

Sdílet