Publikováno: v sekci: Aktuality.

Mnoho podniků bude znovu spouštět provoz. Hospodářství se po celém světě změní a domácí dodavatelé nebudou mít odbyt. Podle ekonomů se musí v rámci šance na přežití podniky začít soustředit na finální produkty.

Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který začal vznikat těsně před nouzovým stavem, probíhají změny. V současné době každá třetí menší firma dělá konkrétní kroky k tomu, aby vyráběla finální produkt. Dochází k modernizaci strojů a uzavírání smluv na přímo. Probíhají i zkoušky na nové výrobky a výrobní metody. Průzkum AMSP ČR dokládá, že 50 % z těch, co tyto kroky nedělají, se domnívá, že se jich to netýká. Přesto bude nutné, aby firmy začaly hledat varianty užití nebo modifikace produktu, který bude využitelný ve větší šířce. Podniky musí usilovat o to, aby už nebyly závislé na hrstce odběratelů z jednoho odvětví.

Z montoven do výroby

Česko se snaží zbavit cejchu montovny již mnoho let, protože jsou firmy a celá ekonomika více zranitelné. Firmy už však nemohou být jen dílčím prvkem ve výrobním řetězci. Je třeba se posouvat přes investice do vývoje až do koncové výroby, kde jsou nejvyšší zisky, menší konkurence a hrozba nahrazení někým jiným. Po odeznění koronavirové krize bude muset na čas většina firem omezit investice do výzkumu a vývoje a zaměřit se na výrobu. Malé firmy musí inovovat. Dodavatelé automobilek jsou bez peněz a zaměstnanci bez jistoty příjmů odcházejí jinam.

Nedostatečná pomoc vlády

Podle průzkumu je státní pomoc nedostatečná a pomalá. Jako důležitou ji vnímá 27 % podniků, zejména malých, s obratem do pěti milionů korun, které ji ale nedostávají. Paradoxně to opět povede k likvidaci malých firem a nahraje to větším firmám. I když malé firmy přijdou s novými produkty, nemusí mít odbyt. Krize způsobí uzavření ekonomiky na delší dobu. Přežijí jen ti, kteří vydrží pár měsíců bez příjmů, tedy větší firmy. Musí dojít k digitalizaci procesů, což vnímá asi 60 % firem. Práce na dálku ale není ve všech oborech možná. Malé podniky také nemají k digitalizaci dostatek financí, času a pracovníků, kteří by se jí mohli věnovat.

 

Sdílet