Publikováno: v sekci: Aktuality.

Jak je známo, rok 2017 se odehraje ve znamení voleb. Přináší prezidentské volby ve Francii, parlamentní volby v Německu, Nizozemsku, asi i v Itálii, ale i v naší České republice. Mohou přinést očekávaný, ale i překvapivý výsledek, který by opět mohl krátkodobě nebo i dlouhodobě rozkolísat naše světové trhy.

Ke konci každého roku mnoho analytických pracovišť přichází s výsledkem i prognózou na příštích 12 měsíců. V případě celé Evropy tento výhled značnou měrou ovlivní události. V současné době, i přes veškeré výkyvy a nejistoty, které ovlivňují měnící se obchodní vztahy nejen mezi Evropskou unií a Velkou Británií, pokračující nevyřešené potíže v italském finančním sektoru či zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA, je očekáván podobný růst většiny evropských ekonomik, jako byl ten letošní.

2017 klíčový v oblasti voleb

V roce 2017 se uskuteční několikatery klíčové volby. Prezidentské volby ve Francii, parlamentní volby v Nizozemsku či Německu. Nesmíme je podcenit ani v České republice. Volbám se v největší pravděpodobností nevyhneme ani v Itálii. Tyto volby udají směr a ukážou budoucí podobu Evropy.

Očekávaný výsledek populistických a protievropských stran může dosáhnout dobrých výsledků, ale může jako vždy nastat problém při sestavování funkční vládní koalice. Jak už víme, překvapivý výsledek voleb může krátkodobě rozkolísat trhy. A pokud nabere některá ze zemí jiný směr, může být toto rozkolísání dlouhodobějšího charakteru. Je třeba si uvědomit, že v současné době je Evropský trh financí a životy v těchto zemích ovlivněn mnohem závažnějšími potížemi, než v minulosti.

Do středu hledáčku ostře sledovaného dění se dostává obnovený neustálý růst inflace, který byl odstartován vyššími cenami ropy a dále pak i slabším eurem. Všechny hlavní evropské centrální banky nechtějí unáhleně zpřísňovat svoji zavedenou měnovou politiku. Jak se nechaly slyšet, jsou připraveny tuto měnovou politiku v případě neočekávaných těžkostí znovu uvolnit.

Sdílet