Publikováno: v sekci: Aktuality.

Ropa je nenahraditelnou surovinou při výrobě pohonných hmot.95 % dopravy zprostředkovávají ropné deriváty. Ropa je neodmyslitelnou součástí procesu výroby potravin a zboží. Drtivá většina zemědělských plodin je
pěstována s pomocí ropy a většina vyráběného zboží potřebuje pro svou výrobu ropu. Uvádí se, že při výrobě jednoho počítače se spotřebuje ropa o množství desetinásobku jeho hmotnosti. Z ropy se rovněž vyrábějí léky a chudší země využívají ropu pro výrobu elektřiny. Celosvětové zásoby ropy jsou rozmístěny nerovnoměrně. Ropa není obnovitelný zdroj a při součas né těžbě se předpokládá, že její zásoby dojdou za 60 – 70 let. Největšími exportéry ropy jsou následující země: Saudská Arábie, Kuvajt, Irák, Írán, Venezuela, Katar, Rusko.

Velká naleziště ropy se nacházejí taktéž v Severním moři a Mexickém zálivu. Na rozdíl od exportéru k největším spotřebitelům ropy patří především průmyslově vyspělé země USA, Japonsko, Německo, Francie, Rusko, Čína, jejichž ekonomiky jsou na ropě závislé. Z výše uvedených informací vyplývá, že ropa je strategická surovina a její cena má vliv na světovou ekonomiku. Význam ropy pro světové hospodářství se poprvé projevil při ropném šoku v roce 1973, kdy po prohrané Jomkipurské válce arabské země vyhlásily embargo na vývoz ropy Západním zemím. Cena ropy tehdy stoupla o 400% a uvrhla mnohé země do recese.

Základní fundamentální informace

ropaBěhem posledního roku a půl došlo  k dramatickému poklesu ceny ropy o 75%, z úrovně 110 dolaru za barel v červenci 2014 na 28 dolaru za barel v lednu 2016. Hlavní příčinou je přebytek nabídky ropy nad její poptávkou, což vedlo k soustavnému poklesu ceny ropy. Za klesající poptávkou stojí především zpomalující tempo růstu ekonomiky v Číně, snížení spotřeby ropy z důvodu zvýšení poptávky po hybridních automobilech a elektromobilech, k poklesu poptávky přispěly i zprávy o inflaci z Eurozóny, kdy nízká úroveň inflace vedla k poklesu ceny ropy (velmi nízká inflace znamená pomalé tempo ekonomického růstu).
Za nízkou cenu ropy ovšemnemůže jen poptávková strana. Je nutné též hledat příčiny v nabídce ropy. První z příčin, které zvýšil y nabídku ropy, byl o zklidnění politické situace v Libyi a následné zvýšení exportu ropy z této země. Dalším faktorem je reakce OPECu na klesající cenu ropy, OPEC vlastně ani nijak nereagoval na snižující se ceny ropy. Důvodu je několik. Hlavním z nich je snaha Saudské Arábie pomocí levné ceny ropy přivést ke krachu severoamerické těžaře břidlicové ropy.
Graf níže ukazuje náklady těžařů břidlicové ropy na vytěžen í 1 barelu ropy. Z grafuje vidět, že u 50% těžařů náklady dosahují 30 dolarů za barel ropy, což je více, než současná cena. Pokud se cena udrží na současné úrovni delší dobu, tito výrobci budou mít finanční potíže a budou muset trh opustit. Pro srovnání náklady na vytěžení 1 barelu ropy v Saudské Arábii dosahují 5 dolarů.

US shale

Druhým neméně vážným důvodem, proč OPEC neinternoval, jsou politické zájmy nejvlivnějšího členu OPECu – Saudské Arábie. Saudská Arábie zasahuje v občanské válce v Sýrii a v Jemenu. V Sýrii a v Jemenu podporuje Saúdská Arábie sunnitské bojovníky, zatímco Írán a Rusko šíitské frakce. Snížení ceny ropy povede k oslabení těchto dvou ropných mocností a zmenší jejich ochotu zasahovat v zemích, kde má Saúdská Arábie své zájmy. Co se týče Íránu, tak tomu se povedlo zasadit poslední ránu cenám ropy. Nedávné snětí sankcí z Íránu umožnilo této zemi exportovat ropu na světové trhy. Tento export přispěl k růstu nabídky ropy a dalšímu snížení ceny ropy na její 12leté minimum. Další prognózy ceny ropy závisí na reakci OPECu a jeho ochotě omezit těžbu této suroviny. Pokud se OPEC nerozhodne pro omezení těžby, není žádný důvod předpokládat, že by cena ropy vzrostla (viz výše zmíněné faktory). Nicméně ani takto nízké ceny ropy nemohou trvat věčně a to ze dvou hlavních důvodu. Za prvé ropa není obnovitelný zdroj a její množství je omezeno. Ropa stále zůstává nenahraditelnou surovinou pro výrobu pohonných hmot a poptávka dosahuje 94 miliónu barelu ropy za rok. Druhým neméně vážným důvodem jsou veřejné rozpočty zemí OPEC a hlavně Saúdské Arábie, které si nemohou dovolit držet ceny ropy na nízké úrovni v dlouhém období. Tabulka níže ukazuje, jak dlouho může Saúdská Arábie financovat deficit veřejného rozpočtu ze svých zdrojů v závislosti na ceně ropy. Z této tabulky lze rovněž i odhadovat možné úrovně podpory ropy i budoucí akce OPECu a rovněž je z ní možné částečně odhadnout budoucí vývoj ceny ropy.

 

Cena za barel80 USD50 USD40 USD30 USD20 USD
Datum vyčerpání peněžních rezer v Saúdské ArábieKolem roku 2100Květen 2021Únor 2020Květen 2019Říjen 2018

Závěry

Při ceně 20 USD za barel ropy dojde k vyčerpání rezerv již v Říjnu 2018, tudíž nelze očekávat, že by cena ropy klesla pod tuto úroveň v roce 2016, jelikož by to znamenalo krach Saúdské Arábie již v roce 2017 a lze tedy s velkou pravděpodobností očekávat zásah OPECu a omezení těžby. Dno ropy se tedy bude pohybovat maximálně kolem hranice 20 dolarů za barel a dále je možný pouze růst. Investorům tudíž nezbývá nic jiného, než nastavit svůj money management podle této minimální ceny a očekávat pozvolný růst této suroviny, jelikož potřeby rozpočtu Saúdské Arábie jsou ohromné a množství ropy je omezené.

Sdílet