Publikováno: v sekci: Kryptoměny.

Tradiční finanční instituce musí spolupracovat ruku v ruce s kryptosprávci, dalšími opatrovníky a poskytovateli služeb. 

Nejnovější zpráva Grayscale Investments „Reimagining the Future of Finance“ definuje digitální ekonomiku jako „křižovatku technologií a financí, kterou stále více definují digitální prostory, zkušenosti a transakce.”  

S ohledem na to by nemělo být překvapením, že mnohé finanční instituce začaly nabízet služby, které klientům umožňují přístup k Bitcoinu (BTC) a dalším digitálním aktivům.  

Zejména v loňském roce došlo k přílivu finančních institucí, které začlenily podporu úschovy kryptoaktiv. Například, Bank of New York Mellon, neboli BNY Mellon, oznámila v únoru 2021 plány držet, převádět a vydávat Bitcoin a další kryptoměny jako správce aktiv jménem svých klientů. Michael Demissie, vedoucí oddělení digitálních aktiv a pokročilých řešení ve společnosti BNY Mellon, řekl Cointelegraph, že společnost BNY Mellon měla k 31. prosinci ve vazbě a/nebo správě aktiva v hodnotě 46,7 bilionu dolarů a aktiva v hodnotě 2,4 bilionu dolarů ve správě, 2021.

Ve stopách BNY Mellona, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) v červnu 2021 uvedla, že bude ve Švýcarsku nabízet služby obchodování s bitcoiny a jejich úschovy. Pak v říjnu loňského roku, Spojené státy Banka – pátá největší retailová banka ve Spojených státech – oznámila spuštění své služby úschovy kryptoměn pro institucionální investory. 

Alex Tapscott, výkonný ředitel Ninepoint Digital Asset Group, řekl Cointelegraphu, že americké banky se od roku 2020 snaží spustit úschovu krypto aktiv. 

„Kryptová aktiva představují třídu aktiv v hodnotě dvou bilionů dolarů a úschova kryptoaktiv je velký byznys.”Tapscott dodal, že minulý rok byl pro mnoho finančních institucí zlomový, s tím, že 22. července, 2020, USA. Úřad kontrolora měny napsal dopis, ve kterém povolil federálně pronajatým bankám poskytovat služby úschovy kryptoměn. V roce 2021 proto řada tradičních bank začala služby úschovy kryptoměn začleňovat.

I když je to pozoruhodné, je také důležité poukázat na to, že tradiční banky začaly úzce spolupracovat s kryptoschovateli a subuschovateli na zavedení úschovy digitálních aktiv.

Ramine Bigdeliazari, ředitel produktového managementu společnosti Fidelity Digital Assets, řekl Cointelegraph, že vzhledem k rostoucí poptávce zákazníků je zkoumání krypto řešení prostřednictvím opatrovnických vztahů s poskytovateli služeb digitálních aktiv přirozeným dalším krokem tradičních finančních institucí. Řekl:

„I když existuje hrstka způsobů, jak by banky mohly vstoupit na trh digitálních aktiv, jako je vybudování řešení typu end-to-end nebo získání stávajících poskytovatelů, podvazkové vztahy se stávajícími a důvěryhodnými poskytovateli služeb by mohly představovat nadřazenou alternativu, která umožní rychlou a osvědčenou cestu na trh, aby uspokojily potřeby klientů.” 

Bigdeliazari vysvětlil, že společnost Fidelity Digital Assets poskytuje podpůrčí služby klientským firmám, včetně bank, které se zase stýkají se svými zákazníky. „Tyto závazky ukazují potenciál dílčího opatrování digitálních aktiv, které institucím umožní poskytovat svým zákazníkům přístup k digitálním aktivům prostřednictvím stejného rozhraní a zkušeností, které využívají pro přístup k jiným třídám aktiv, aniž by musely budovat infrastrukturu.” 

Abych to uvedl do souvislostí, New York Digital Investment Group (NYDIG) je subuschovatel, který se spojil s USA. Banka poskytne svým klientům „Global Fund Services“ řešení úschovy Bitcoinů.

Partnerství mezi tradičními bankami a subuschovateli je důležité. Například, Tapscott vysvětlil, že úschova krypto aktiv je sice velká příležitost, ale pro banky není bez rizika. „Bezpečné uložení soukromých klíčů může být rozdílem mezi spokojeným zákazníkem a penězi v bance nebo hromadnou žalobou a pouty. Takže, přirozeně, mnoho velkých bank dává přednost partnerství s firmami, které již mají takové odborné znalosti v oboru,„ řekl. 

To se skutečně stalo. Kelly Brewster, vedoucí marketingu v NYDIG, řekl Cointelegraphu, že zatímco USA. Banka patří mezi nejvýznamnější bankovní partnery NYDIG, není zdaleka jediná. „NYDIG se již spojila s více než 35 bankami a úvěrovými družstvy, aby přivedla Bitcoin na Main Street,„ poznamenala. 

Zatímco dílčí opatrovníci pomáhají tradičním finančním institucím zapojit se do ekosystému digitálních aktiv, Tapscott řekl, že kryptosprávci jako Gemini a Coinbase také hrají důležitou roli. 

Například, Tapscott zmínil, že očekává, že řešení s „bílou nálepkou“ budou preferovanou volbou pro tradiční banky, které se snaží vyvinout vlastní nabídku kryptoúschovy. „Banky nakonec ocejchují řešení opatrovnictví jako svá vlastní, která budou poháněna Blíženci, kotviště BitGo nebo jiný zavedený správce kryptografie,“ vysvětlil.

Poskytovatelé infrastruktury digitálních aktiv navíc pomáhají překlenout propast mezi tradičními bankami a světem kryptografie. Například, Fireblocks se spojil s BNY Mellon, aby umožnil řešení úschovy digitálních aktiv. Stephen Richards, viceprezident a vedoucí oddělení produktové strategie a obchodních řešení ve Fireblocks, řekl Cointelegraphu, že BNY Mellon využívá technologický zásobník Fireblocks spolu s dalšími interními komponentami, aby umožnil zákazníkům držet digitální aktiva. 

Společnost Demissie uvedla, že společnost BNY Mellon buduje vlastní platformu pro úschovu digitálních aktiv, kterou umožňují technologické investice, jež banka do tohoto prostoru provedla. Například, BNY Mellon investoval do Fireblocks v březnu 2021.

„Naše platforma pro úschovu digitálních aktiv se v současné době vyvíjí a testuje a plánujeme ji uvést na trh v letošním roce, dokud nebude schválena regulačními orgány,Společnost Demissie uvedla a dodala, že BNY Mellon v současné době poskytuje služby fondů pro digitální produkty spojené s aktivy, včetně produktů společnosti Grayscale Investments, která je největším správcem digitálních aktiv na světě. „Spravujeme také 17 z 18 aktivních fondů kryptoměn v Kanadě.” 

Podle Demissie tu digitální aktiva zůstávají, protože se podle něj stále více stávají součástí hlavního proudu. „Naši klienti očekávají, že BNY Mellon, jako jejich důvěryhodný poskytovatel služeb, rozšíří naše základní služby do této nově vznikající třídy aktiv,„ řekl. Začlenění digitálních aktiv do tradičního finančnictví sice může být pro kryptosystém velkým krokem, ale někteří lidé si mohou klást otázku, zda velké banky neohrozí decentralizovanou povahu kryptoaktiv.

I když je to relevantní obava, Tapscott poukázal na to, že mnoho institucionálních a drobných držitelů kryptografických aktiv dává přednost ukládání aktiv u správců. „Jestli je to krypto-rodný opatrovník jako Gemini nebo velká banka, není podstatné. Vaše klíče bude držet někdo jiný.” Nicméně, Tapscott poznamenal, že tato představa nebrání milionům jiných držitelů kryptografických služeb, aby byli jejich vlastní bankou a ukládali mince do hardwarových peněženek. 

Další osvětlování této záležitosti, Anthony Woolley, vedoucí obchodního rozvoje firmy Ownera zabývající se digitalizací trhu, řekl Cointelegraphu, že regulace vždy vyžaduje, aby subjekt, jako je například převodní agent, byl odpovědný za evidenci vlastnictví jakéhokoli cenného papíru. Jako takový, Woolley nevěří, že digitální cenné papíry mohou být někdy plně decentralizovány a přitom dodržovat předpisy.

Nicméně Woolley navrhl, že by bylo možné představit si svět, kde regulované digitální cenné papíry jsou obchodovány peer-to-peer s okamžitými platbami, převodem vlastnictví a vypořádáním. „Jsme přesvědčeni, že je to typ decentralizace, kterou investoři a společnost jako celek potřebují.” 

Odhlédneme-li od obav, stoupající poptávka po digitálních aktivech ze strany institucionálních investorů povede k tomu, že tradiční finanční instituce budou spolupracovat s kryptosprávci a poskytovateli služeb.

Matt Zhang, bývalý obchodní manažer globální banky Citi a zakladatel Hivemind Capital Partners – multistrategického fondu v hodnotě 1,5 miliardy dolarů, který má pomoci „institucionalizovat kryptoinvestování“ – řekl Cointelegraphu, že banky mají mnohem vyšší regulatorní laťku, co se týče nových produktů a služeb, a kryptoúschova je jednou z nejsložitějších ze všech:

„Poptávka klientů však existuje, takže banky musí najít způsoby, jak se spojit s dílčími opatrovníky, aby mohli službu v krátké době zabalit a zároveň vymyslet plán, jak ji rozvinout v domácnosti. Některé banky jsou rozhodně napřed před ostatními, ale jako průmysl, Wall Street právě hraje dohru a dostává se do kryptografické vazby.”

Výzkum společnosti NYDIG Bitcoin + Banking zveřejněný loni zjistil, že zákazníci a klienti by dali přednost přístupu k Bitcoinu prostřednictvím nabídky prostřednictvím své současné banky, která je v souladu se stávajícími standardy řízení kvality a rizik. 

Ze zjištění NYDIG rovněž vyplývá, že 71 % držitelů Bitcoinu by změnilo svou primární banku na banku, která nabízí produkty a služby související s Bitcoinem. „Bankám, které se nepřipravují nabízet tyto produkty a služby, hrozí, že zůstanou pozadu,“ řekl Brewster. 

Přesněji řečeno, Zhang dodal, že celkově si myslí, že mnoho velkých bank nabídne přístup ke kryptografickým aktivům, což učiní vesmír konkurenceschopným. Jako takový se domnívá, že předními finančními institucemi budou ti, kteří budou schopni nabídnout vertikálně integrovanou nabídku produktů. „Myslete na obchodování, půjčování, prvočísla, opatrovnictví a bankovnictví, a ne jen na úschovu na samostatném základě.“