Investice do každého finančního aktiva je obecně spjata s jinými druhy investičních rizik. Neuvažování investičního rizika se rozhodně nevyplácí.

Rizikem nazýváme obecně nebezpečí, že reálný budoucí výnos Vaší investice se bude lišit od výnosu očekávaného.

Existuje několik základních druhů rizik:

 • Inflační riziko – znamená nebezpečí, že se v ekonomice zrychlí růst cen zboží a služeb. To má za důsledek pokles kupní síly investice.
 • Kreditní riziko – je spojeno s dluhopisy a označuje situaci, kdy emitent není schopen dostát svému závazku
 • Úrokové riziko – díky růstu úrokových sazeb klesá tržní cena cenných papírů
 • Riziko likvidity – nebezpečí, že nebude možné v reálném čase přeměnit aktivum na peníze
 • Riziko trhu – vyplývá ekonomických, politických a dalších podmínek jako jsou katastrofy, války, politické převraty apod.
 • Měnové riziko – riziko, že se aktivum v cizí měně znehodnotí vůči domácí měně během investičního období

Pokud investiční riziko bude správně pochopeno a bráno jako nedílnou součást investičního procesu, není nutné se ho dramaticky bát. Existuje několik zásad a pravidel, které by měl každý správný a rozumný investor dodržovat.

Zásady pro minimalizování rizik

 • Mějte dostatečnou finanční rezervu
 • Vytvořte si dlouhodobtou investiční strategii
 • Definujte si úroveň rizika
 • Získávejte nové, aktuální informace,vzdělávejte se
 • Spoléhejte na rozum, potlačte emoce
 • Investujte do různých aktiv (diverzifikujte)
 • Nebojte se chyb a berte si z nich poučení
 • Nebuďte chamtivý a nesnažte se rychle zbohatnout

Investiční rizika lze minimalizovat výběrem správného partnera – brokera.