Na této stránce Vám poskytneme vysvětlení různých frází a pojmů, které souvisejí s obchodováním.

 

Beige Book – (též Béžová kniha) souhrn sestavený Federální rezervní bankou, který eviduje hospodářské podmínky v konkrétních oblastech USA.

Binární obce – obchodní nástroje, které umožňují uzavírat transakce na trhu

Broker – osoba (fyzická/právnická) která umožňuje přístup na trh a otevírá možnost obchodování

CFD – contract for difference (CFD) se označuje smlouva mezi dvěma stranami, „kupujícím“ a „prodávajícím“, která přikazuje prodávajícímu zaplatit kupujícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou k okamžiku uzavření smlouvy.

CPI – Index spotřebitelských cen měří průměrnou změnu cen během roku. Měří se na základě stanoveného spotřebního koše, který obvykle vychází ze spotřeby průměrné rodiny. Tento index je hlavním statistickým údajem určujícím inflaci.

Dluhopisy – cenný papír na řad, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

Emitent – ten, kdo finanční nástroje vydává, tedy například akciová společnost vydává akcie.

FOMC – výbor Federal Open Market Committee sestává z dvanácti prezidentů či guvernérů různých rezervních bank v USA. Schází se pravidelně, mimo jiné aby rozhodoval o úrokových sazbách v USA.

Forex – obchodování s cizími měnami

Forward – dohoda mezi dvěma stranami pro možnost nakoupení či prodeje aktiv, např. ve formě měny nebo energie, v určitý čas v budoucnu za cenu, jenž je stanovena v přítomnosti. Od opce ji rozlišuje fakt, že forward dohoda, která je jasně závazná a musí být také dodržena.

Fundamentální analýza – snaží se najít správnou vnitřní cenu akcie pomocí zkoumání kurzotvorných faktorů a informací, které jsou přístupné veřejnosti.

Futures – dohoda mezi dvěma stranami pro možnost nakoupení či prodeje finančního nástroje za předem dohodnutou cenu stanovenou k danému datu v budoucnosti. Dohoda je opět závazná, ale na rozdíl od forwardu lze s pomocí futures obchodovat i na burze.

G7 – G zde znamená „group“ (skupina). G7 je pak Skupina 7. Jde o 7 předních průmyslových zemí světa: USA, Spojené království, Japonsko, Francie, Německo, Kanada a Itálie.

G10 – G zde znamená „group“ (skupina). G10 je pak Skupina 10. Jde o 10 předních průmyslových zemí světa: USA, Spojené království, Japonsko, Francie, Německo, Kanada, Itálie, Švédsko, Nizozemsko a Belgie.

Housing Starts – počet domů, které se začaly stavět (počet zahájených staveb).

HDP – hrubý domácí produkt představuje celkovou hodnotu všeho zboží a všech služeb vyprodukovaných v určité zemi.

HNP – hrubý národní produkt je totéž co HDP, plus veškeré příjmy generované ze zahraničních investic a z firem sídlících v zahraniční.

Chicago PMI – (Index manažerů nákupu) je průzkum prováděný v Chicagu, který poskytuje pro celé Spojené státy určitý obraz o cenách, objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a zásobách.

Initial Jobless Claims – (počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti) týdenní změna v nezaměstnanosti.

Komodity – zboží, které je na trhu obchodováno bez rozdílů v kvalitě.

Leading Indicators – (vedoucí indikátory) předvídatelná kombinace dalších klíčových ekonomických ukazatelů.

Money Management – schopnost vybírat a plánovat obchody a strategie s vyšším potenciálem zisku, než je výše předem stanoveného risku.

Non-Farm Payroll – (počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství) tento údaj, který se obvykle zveřejňuje první pátek v měsíci, uvádí počet pracovních míst vytvořených či ztracených v nezemědělských oborech za minulý měsíc. Tento údaj je považován za nejdůležitější hospodářský statistický údaj. Pokud je zveřejněn údaj výrazně se lišící od očekávání, může způsobit velmi rychlou reakci finančních trhů.

Opce – právo koupit nebo prodat předem dané aktivum ve formě akcií či měny, kde je předem dána cena k předem určenému datu.

Pákový efekt – použití cizího kapitálu za účelem navýšení svého zisku.

Personal Consumption – (osobní spotřeba) průměrná částka vynaložená na zboží a služby.

Personal Income – (osobní příjem) jde o ukazatel průměrného platu.

Podílový fond – je nástrojem, který se využívá k investičním operacím. Podílový fond je jakýmsi souborem majetku.

Psychologická analýza – založena na předpokladu, že investování je ve značné míře ovlivněno emocemi. Předmětem zkoumání není cenný papír, ale člověk sám.

RPI – index maloobchodních cen představuje poněkud zastaralý statistický údaj pro měření inflace ve Spojeném království.

Spotřebitelská důvěra – velmi nevědecký způsob měření optimismu spotřebitelů; trh na ně však reaguje.

Stop loss – je pojistka proti nepříznivému vývoji obchodu.

Swap – dohoda mezi stranami, na základě které se tyto zavazují k výměně peněz za předem stanovených podmínek.

Take profit – maximální zisk, při kterém se má pozice uzavřít.

Technická analýza – Technická analýza se používá na předpovídání budoucích cenových pohybů na základě systematického zkoumání, analyzování a vyhodnocování minulých a současných dat.

Trader – obchodník

Trading – obchodování

Zboží dlouhodobé spotřeby – jedná se o zboží, jež slouží určité funkci a má určitou trvanlivost. Typickým příkladem jsou pračky, televizory apod.

 


Slovník bude postupně aktualizován…