Podílové fondy neboli listy patří v České republice mezi stále více populárnější finanční produkty do kterých se investuje. A to nejen v řadách zkušených investorů, ale také mezi obyčejnými lidmi, kteří chtějí své úspory zhodnotit.

Podílový list je majetkový cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele podílet se na výnosu fondu.

Výhody podílových fondů

Profesionální správa majetku

Fondy spravuje řada analytiků a portfolio manažerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příležitosti. Mají k dispozici daleko větší objem informací a zkušeností – oproti individuálnímu investorovi.

Univerzálnost

Další velkou výhodou podílových fondů je jejich univerzálnost. Existuje totiž široký výběr fondů. Investor si sám může určit míru rizika, a tedy i míru potenciálního výnosu. Obecně platí, že rizikovější akcie nabízejí vyšší výnos. Lze uplatnit různé investiční strategie.

Nízké riziko

Fondy jsou tvořeny portfoliem mnoha cenných papírů (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných fondů, část prostředků bývá uložena i na termínovaných vkladech). Díky tomu má případný propad ceny některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv.

Existují fondy s nízkou mírou rizika, ale i agresivní akciové fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos. Zde již ale hrozí nebezpečí, že investor může část vložených prostředků ztratit.

Vysoká likvidita

Při investování do podílových fondů budete mít také poměrně rychlý přístup k penězům. Podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta pro výplatu peněz je sice třicet dní, ale v praxi to bývá mnohem dříve. Navíc se cena fondů (ve většině případů) vypočítává každý den. Je tedy možné je v těchto pravidelných intervalech podle vývoje prodávat i nakupovat.

Daňové zvýhodnění

Příjem z prodeje podílových listů je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů, pokud investice trvá déle než 3 roky. Příjem z prodeje cenných papírů je osvobozen vždy, pokud úhrn příjmů z prodejů všech cenných papírů u poplatníka nepřesáhne 100 000 Kč za zdaňovací období.

Jestliže tedy chcete zhodnotit Vaše úspory, tak investice do podílových fondů( listů) je tím pravým řešením pro Vás. Na rozdíl od investování do jiných finančních produktů se nejedná o nic složitého a s trochou snahy může do podílových listů investovat takřka každý.