Jedním z nejčastěji užívaných prostředků profesionálního obchodníka je Open Interest. Je také jedním z nástrojů, který je špatně chápán a kterému se běžní analytikové obvykle vyhýbají. Open Interest je jednoduše řečeno počet otevřených pozic, neboli samostatně stojících futures (nebo opčních) kontraktů dané komodity. Ve futures trzích platí, že pokud jeden obchodník kupuje futures kontrakt, jiný obchodník musí jeden futures kontrakt prodávat. V této tzv. „hře s nulovým výsledkem“ je tedy pro každého vítěze i poražený. Neboli jeden vydělá, druhý prodělá. Když se v roce 1987 zhroutila akciová burza, mnoho obchodníků, kteří nakoupili futures akciového indexu, zkrachovali. Tito obchodníci ale museli své pozice od někoho nakoupit a tito prodávající dohromady vydělali celé jmění. Open Interest ale klesá pouze tehdy, pokud kupující později prodá svou pozici někomu, kdo je v krátké pozici a chce z ní vystoupit.

Protože k provedení obchodu a zvýšení open interestu je potřeba jednoho býka a jednoho medvěda, je logické, že existuje konflikt názorů na to, zda trh půjde nahoru nebo dolů. Čím více býků a medvědů na trhu je, tím vyšší je open interest a tím více konfliktů existuje. Když se ceny změní, jedna z těchto dvou skupin je poškozená. Když jdou ceny nahoru, trpí medvědi. Když jdou ceny dolů, prodělávají býci.

Když jde trh nahoru, medvědi prodělávají více a více peněz. Nakonec to vzdají a pokryjí (koupí zpět) svou krátkou pozici. Pokud ji koupí od nových medvědů vstupujících na trh, open interest se nemění. Tito noví medvědi vsázejí na to, že trhu došla síla a bude klesat. Pokud tito staří medvědi nakoupí zpět svou pozici od starých býků, kteří si vybírají zisky, open interest klesá. Pokud teQ nezačnou vstupovat do trhu noví býci, tlak poptávky se snižuje a trh bude klesat. Z toho vyplývá obchodní taktika č.1: Pokud ceny rostou a open interest klesá, trh se blíží vrcholu a je čas prodávat.

Graf 1

Open Interest 3

Graf 2

 

V příkladě 1 zářijová pšenice na CBT během první poloviny roku 1993 klesala. Open interest v té době vzrůstal, což naznačovalo, že býci byli nuceni prodávat své pozice a na trh přicházeli noví medvědi, aby prodávali další kontrakty. Noví býci, kteří se snažili chytit dno, neposkytovali pro všechnu nabídku dostatečnou poptávku, takže trh pokračoval ve svém trendu dolů. V červnu open interest klesl asi o 10%, což naznačovalo, že býci začali poskytovat větší tlak vzhledem k medvědům. Klesající open interest po trendu obvykle naznačuje, že je čas zavřít otevřené pozice. Do konce měsíce naznačovaly další technické indikátory nejistotu a brzy potom trh změnil směr.

Příklad 2 ukazuje letní nárůst cen zářijového kontraktu Bund na LIFFE v roce 1993. Jak ceny rostly, staří býci začali vybírat své zisky. Ti ale prodávají spíš novým býkům, než svým protějškům – starým medvědům, a to způsobuje nárůst open interestu. Ceny rostou výš a staří medvědi jsou nuceni krýt své krátké pozice. Prodáváním novým býkům se open interest nesnižuje. Z toho plyne obchodní taktika č.2: pokud rostou ceny i open interest, je bezpečné přidávat k existující dlouhé pozici. Všimněte si, že open interest začal v srpnu klesat, zatímco ceny nadále vzrůstaly. To je medvědí signál.

Open Interest

Graf 3

Open Interest 1

Graf 4

 

Open interest nefunguje u všech trhů stejně dobře. Finanční nástroje, obzvláště ty, které souvisí s cash, jsou při expiraci ovlivňovány obchodními strategiemi, které nemají s býky a medvědy nic společného. Příklad 3 ukazuje zářijový kontrakt S&P 500 v roce 1993. Všimněte si prudkého poklesu open interestu těsně před čtvrtletní expirací. Zde spekulanti nakupují a prodávají futures, opce a danou komoditu pro arbitrážní účely. To neznamená, že open interest nefunguje, ale spíš to, že analýza musí být poněkud přizpůsobena aktuálním okolnostem.

Trhy s vyšším open interestem odpovídají technickým analýzám nejlépe. Prosincová bavlna na NYCE v příkladě 4 ukazuje, jak velké cenové pohyby mohou být způsobeny nízkou likviditou a žádnou odpovídající býčí nebo medvědí podporou. Ceny bavlny vyskočily na začátku července, ale open interest, počet obchodníků, kteří jsou v trhu, nenarůstal. Ve skutečnosti open interest klesl níž. Do konce měsíce ceny klesly stejně rychle, jako narostly. Obchodníci, kteří sledovali open interest, viděli, že nárůst cen nebyl založen na skutečné poptávce a nabídce a nenechali se krátkodobou kolísavostí zmást.

Pravidla pro obchodování s open interestem

Cena Open interest Stav Komentář
Roste Roste Býčí Noví býci kupují, staří medvědi pokrývají krátké pozice
Klesá Roste Medvědí Noví medvědi prodávají, staří býci vybírají své ztráty
Nemění se Roste Medvědí U nefinančních komodit budou hedgeři (producenti komodity) spíš vstupovat do krátkých pozic, aby si zajistili ceny na doručení
Nemění se Klesá Býčí Zde hedgeři pokrývají krátké pozice
Roste Klesá Medvědí Na trh nepřicházejí noví býci, aby nakupovali od těch, kdo vybírají zisky
Klesá Klesá Býčí Býci se vzdali a začali prodávat medvědům kryjícím krátké pozice
Roste nebo klesá Nemění se nejisté Neměnný open interest znamená, že obchodníci čekají na zprávy určující směr trhu a pozice by měly být zavřeny