K tomu, aby se z Vás mohli stát úspěšní obchodníci neboli takzvaní tradeři, je zapotřebí usilovné práce a pravidelného, každodenního porovnávání nejrůznějších dat a sledování trhu. Z těchto poznatků si posléze vytvoříte podrobnou technickou analýzu, která Vám pomůže správně načasovat Vaše obchody.

Technická analýza je analýza cenových pohybů, rychlosti jejich změn a objemu z hlediska historie, vychází tedy ze studia minulého tržního chování měny, indexu či komodity.

Cíl technické analýzy

Technická analýza je nástrojem, kterým se obchodníci snaží určit budoucí vývoj cen, definovat konec trendu nebo jeho případné otočení. Jelikož není možné přesně určit vývoj ceny, pracuje se s pravděpodobnostmi. Cílem technické analýzy je zvýšit pravděpodobnost úspěšné předpovědi na dostatečnou úroveň, při které je vyplatí obchodovat.

Vstupní data pro technickou analýzu

Zdrojem dat pro technickou analýzu bývá zkoumání nabídky a poptávky. Jednou z nejdůležitějších složek této analýzy je především cena společně s objemem obchodu, na jejichž základě je postavena. Neboť u vývoje cen lze očekávat, že se někdy v budoucnosti bude opakovat a to díky lidem, kteří si pamatují určitou událost z trhu, kterou se rozhodnou využít při budoucích obchodech.

Technická analýza vychází primárně z ceny, nikoliv z hodnoty.

Jestliže si necháte zhotovit technickou analýzu (ano, opravdu se vyplatí nechat jí vypracovat odborníka), tak získáte vypracovaná data z pohybu cen na trhu, která budou zaznamenána v určitém grafu. Technická analýza se také pokouší pomoci Vám načasovat Vaše další obchody a to právě podle výpočtu z předchozích událostí na trhu jako je objem určitých typů obchodů či vývoj cen v minulosti.

Kromě grafických formacích jsou u tohoto typu analýzy použity také různé technické indikátory, mezi něž patří například klouzavý průměr ceny. Technická analýza patří mezi nejúspěšnější i proto, že její základy sahají daleko do minulosti. Již v dobách prvních bank a trhů byla pro zanalyzování dat používaná technická analýza, která se sice díky vývoji trhu a ekonomického myšlení změnila, ale základy zůstaly zachovány.

Technická analýza je tedy založena na třech hlavních bodech:

  • Pohyb cen je v trendech
  • Události, které se odehrály v minulosti, se mohou opakovat
  • Cena obsahuje veškerá důležitá data a informace

Na co lze technickou analýzu použít?

Technickou analýzu lze použít na takřka všechny obchodní nástroje, jejichž cena je určována pomocí nabídky a poptávky. Může se tedy jednat o všechny CFD instrumenty, komodity, instrumenty či akcie. Její aplikaci lze provést kdykoliv, bez ohledu na určitý časový úsek.

Výhody technické analýzy

Vyžaduje méně informací než fundamentální analýza. Obchodník získává všechny potřebné informace z ceny a obchodovaného objemu.

Jelikož se zaměřuje na identifikaci otáčení trendu, otázka načasování vstupu do obchodu je při používání technické analýzy snazší.

Nevýhody technické analýzy

Technická analýza sama může přivodit své naplnění. Pokud poptávkou a nabídkou společně hýbe velké množství investorů používajících podobné nástroje a postupujících podle stejných konceptů, ceny se skutečně mohou pohnout v předpokládaném směru.

Další výraznou nevýhodou je fakt, že je posuzována subjektivně a každý analytik může vytvořit svůj vlastní scénář, i když vychází z jednoho grafu.

Velká škola technické analýzy

Každý týden přidáme na webu nový díl věnovaný dílčímu aspektu technické analýzy. Takže se máte na co těšit!

1) Support a rezistence (podpora a odpor)

2) Divergence

3) Reverzní formace

4)Open Interest