ETF (Exchange Traded Funds) značí moderní investiční produkt. V překladu znamená doslova „burzovně obchodované fondy“. Je to fond, který vydal své akcie, se kterými se obchoduje na burzách stejně, jako s jinými akciemi. V tom se také liší od otevřených podílových fondů.

ETF CFD patří do skupiny investičních nástrojů, kde je mnohem snazší diverzifikace investování do indexu více podkladových aktiv.

Investor nemusí nakupovat pouze jeden tip aktiv, ale má na výběr aktiva podle vlastního výběru. Tím je také vyváženo riziko, které je s obchodování prostřednictvím CFD spojeno. Díky obchodování CFD je možné využít efektu finanční páky. Obchodování prostřednictvím pákového mechanismu znamená, že produkt se  může zhodnocovat/znehodnocovat až 3x proti vývoji hodnoty podkladového aktiva.

Díky ETF je možné rychle, jednoduše a levně diverzifikovat své portfolio. Zpravidla je emitují velké společnosti, např. Barclay’s, iShares, Proshares, ETF Securities). Obchodovat lze na zahraničních burzách v EUR nebo USD. Spekulovat může investor na růst i pokles aktiva.

Investor může investovat do akciových indexů, ekonomických sektorů, geografických oblastí, komodit či měn. ETF obchodování má mnoho výhod, např. diverzifikace, jednoduchost, mnoho obchodovatelných podkladových aktiv, likvidita, nízké náklady, úzké spready a dividendy.

Rizika obchodování ETF

Samozřejmě sebou obchodování CFD ETF nese i určité riziko. To může být buď:

  • tržní (tomu jsou obecně vystaveny všechny cenné papíry),
  • měnové riziko, kterému podléhají všechny artikly obchodované na zahraničních trzích v cizí měně či rizika inflační.