Tuto lekci bychom mohli začít jednoduchým konstatováním – trhy jdou nahoru, jdou dolů nebo zůstávají tam, kde jsou. Technické formace, které v průběhu času na grafech vznikají, se dělí do kategorií, na které se toto konstatování také hodí. Například v rostoucích a klesajících trzích jsou formace vytvářené na grafech nazývány průběhové nebo konsolidační formace (continuation patterns), jsou to formace, které oznamují, že trend bude pokračovat. V nepohyblivých trzích (neboli těch, co se nepohybují v trendu) jsou tyto technické formace nazývány jednoduše obchodní rozpětí. Jediné, co nám tu ještě chybí, je typ formace, která technikovi říká, kdy trh změní trend. Těmto formacím se říká reverzní formace (reversal patterns). Základním předpokladem pro existenci reverzní formace je tedy trend.

Congestion Zones (zóny nahromadění)

Většina technických formací vzniká, když se trh po nějaké časové období (minuty, hodiny, dny apod.) obchoduje ve stejném cenovém rozmezí. To znamená, že úsečky (nebo svícny atd.) se dočasně přestanou pohybovat v odpovídajícím trendu a mají tendenci se shromažQovat v malé oblasti. Té se říká congestion (nahromadění). Tvar této zóny nahromadění je pro technika klíčem pro odvození příštího směru pohybu trhu, buQ bude pokračovat ve stejném směru, nebo v opačném. Jakmile technik určí, o jaký typ formace jde (viz. níže), čeká na potvrzení ve formě prolomení zóny (ceny opustí zónu seskupení) a někdy také na potvrzení některým z indikátorů jako např. RSI nebo Stochastics.

Head and Shoulders (hlava a ramena)

Jednou z nejčastěji užívaných a nejvíce uznávaných reverzních formací je Hlava a ramena. Jméno dostala díky tomu, že vypadá jako hlava s ramenem na každé straně. Na svícnových grafech je tato formace známá jako Tři Budhové, protože připomíná sestavu tří Budhů v Budhistickém chrámu – jeden velký uprostřed a dva menší po stranách. Tato formace dále ukazuje několik technických faktorů jako je např. slábnoucí hybná síla, prolomení supportu/rezistance a prolomení trendu.

UveQme si nyní konkrétní příklad. V rostoucích trzích ceny vytváří vyšší maxima i vyšší minima, když trend pokračuje nahoru. Levé rameno je jednoduše součástí této formace vzrůstajícího trendu. Ceny vzrůstají až k vrcholu ramene a klesají kvůli běžné korekci (na retracement linii). Spodní část ramene, jakési dno, se nazývá „linie krku“, ale v naší analýze je příliš brzy, abychom ho dokázali stanovit.

Nyní začínají ceny růst k vrcholu „hlavy“. Zde je důležité, že jde o poslední tlak cen při nárůstu. Všichni kupující do této doby nakoupili a trh přechází pod kontrolu prodávajících. Hybná síla nebo indikátor relativní síly budou v této době s velkou pravděpodobností již klesat a vytvářet divergenci (odchylku) s cenou. Jak ceny padají zpět dolů, již se jim nedaří vytvářet vyšší minima a měly by klesnout zpět k linii krku. Shrňme si, co se stalo od vytvoření vrcholu (hlavy). Hybná síla klesá, cenám se nedaří tvořit vyšší minima a retracement za hlavou již pravděpodobně prolomil trendovou linii anebo přinejmenším formálně definoval linii krku jako linii supportu.

Nyní se trh pokusí opět vytvářet vyšší maxima, hybná síla ale dále klesá. Proto se cenám nedaří ani dosáhnout předchozích maxim (hlavy) a klesnou ke krku. Čím je trh slabší, tím je pravé rameno menší. Když je prolomena linie krku směrem dolů, formace je dokončená a dochází k reverzu (obratu trendu). Je důležité říci, že abychom došli k tomuto závěru (že došlo ke změně trendu), použili jsme mnoho technických indikátorů (RSI, změna trendu, atd.), nejen tvar grafu. Denní graf cash australského dolaru ukazuje obrácenou hlavu a ramena v klesajícím trhu. Všimněte si, že RSI roste. Pravé rameno prolomilo linii klesajícího trendu v polovině července a zrovna se prolomilo nad linii krku, čímž byla formace dokončena.

 

denni graf

Denni graf

týdenní graf

Týdenní graf