Burza je instituce, která organizuje trh s investičními instrumenty. Hlavními účastníky jsou emitenti (získávají na burze finanční prostředky pro své podnikání) a investoři (zhodnocují své volné finanční prostředky). V určitou dobu se zde shromažďují obchodníci, aby sami, nebo prostřednictvím jejich zástupců, tzv. dohodců, uzavírali obchody podle přesných pravidel vyplývající ze smlouvy. Mezi nejčastější obchodované investiční nástroje patří akcie, dluhopisy a deriváty jako jsou investiční certifikáty, ETF/ETC, warranty, futures.

Na burze se stanovuje konečná cena obchodovaného instrumentu. Cena je určena střetem nabídky a poptávky. Výsledná cena se nazývá kurz. Tento kurs se tvoří velmi rychle a může se změnit během několika vteřin nebo také může dlouhodobě stagnovat.Cílem investorů je co nejlevněji nakoupit a co nejdráže v budoucnu prodat.

Nejčastější burzy

  • Burza cenných papírů –obchoduje se převážně s dlouhodobými cennými papíry, jako jsou akcie, obligace
  • zde se nejčastěji obchoduje s dlouhodobými cennými papíry, jako jsou akcie, obligace, případně podílové a hypoteční zástavové listy. Nejznámějšími burzami s těmito položkami jsou: New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange(LSE), nebo burza cenných papírů v Praze.
  • Devizová burza – předmětem obchodu jsou cizí měny  zde se obchoduje s cizími měnami. Nejznámější burza je ve Frankfurtu nad Mohanem
  • Komoditní burza – obchoduje se surovinami (komodity = zboží / suroviny)

Obchodování na burze

Nákup cenných papírů lze provést několika způsoby:

  • internetové aplikace na straně brokera
  • telefonický pokyn
  • fax
  • osobní setkání

Zajímavostí je, že emalilový pokyn není akceptován.

Při podání pokynů musí být jasně definován směr obchodu, zda se bude jednat o nákup či prodej, dále limitní cena, která určí nejvyšší akceptovatelnou cenu při nákupu či nejnižší cenu pro prodeji. A nakonec musí pokyn mít datum splatnosti. Během platnosti pokynu jsou peněžní prostředky blokovány. Až po odeslání pokynu na burzu a realizaci obchodu jsou finanční prostředky odečteny z klientova obchodního účtu včetně případných poplatků za provedení poplatku.