Zjednodušeně řečeno, support a rezistence jsou cenové úrovně, kde ceny zastaví svůj pohyb nahoru nebo dolů. Aktuální cena na jakémkoliv trhu je taková, na jaké se kupující a prodávající dohodnou jako na tržní hodnotě. Pokud si více kupujících myslí, že cena je přiměřená, budou nakupovat. To naopak zvyšuje poptávku a cena roste. Jak ceny rostou, kupující se stanou méně aktivní a aktivitu postupně přebírají prodávající. V určitém bodě se aktivita prodávajících i kupujících dostane do vyváženého stavu a tato cenová úroveň se stane rezistencí. Čím víckrát se trh dotkne úrovně rezistence (nebo supportu), tím významnější se tato rezistence (support) stává. To proto, že kupující ani prodávající si prostě nemyslí, že tržní hodnota je vyšší, než je daná cenová úroveň. Pro trh bude obtížné dále narůstat přes danou úroveň rezistence, pokud se nestane něco, co způsobí, že tržní hodnota naroste.

Použijme teď příklad akciového trhu. Rezistence akcií společnosti XYZ je na úrovni 50. Trh se několik týdnů pohybuje v oblasti pod 50, kterou ale nikdy nepřekročí. Potom ale společnost oznámí mnohem vyšší zisky, než se čekalo. Nyní si jak kupující, tak prodávající myslí, že tržní hodnota akcií této společnosti je vyšší než 50. Trh prolomí oblast (rezistenci), kde se až dosud obchodoval, a obchoduje se výš až do doby, než se kupující a prodávající dohodnou na nové tržní hodnotě, řekněme na ceně 55.

Nyní se může stát zajímavá věc. Pokud ceny klesnou zpět na 50, ti kupující, kteří si předtím nechali ujít prolomení rezistence a následný nárůst cen, to budou brát jako svou druhou šanci pro vstoupení do dlouhé pozice. Trh se odrazí od úrovně 50, která se nyní tím pádem stala supportem. Pokud se trh dostane zpět na úroveň 55, stanou se opět aktivní prodávající a to ti, kterým utekla před poklesem cen k 50 možnost prodat své akcie na maximu, tudíž za nejvýhodnější cenu. Velký zájem o prodej znamená zvýšenou nabídku, která zabrání trhu v tom, aby se pokusil vystoupat ještě výš a ceny opět klesnou.

Příklad supportu a rezistence uvádíme na grafu červnových Bonds (dluhopisů) na burze MATIF (graf 1). Zde můžete vidět hned dvě zvýrazněné oblasti, které odpovídají našemu výše zmíněnému příkladu. Nejprve se trh obchodoval pod úrovní rezistence, později se trhu nepodařilo prolomit rezistenci ani podruhé, protože medvědi (prodávající), kterým unikla první obchodní příležitost, využili té druhé.

Graf č. 1

Graf č. 1

Úrovně supportu a rezistence lze nalézt v každém časovém rámci. Na denních, měsíčních i dlouhodobých grafech. Na grafu 2 japonského yenu jsou znázorněny důležité cenové úrovně za posledních pět let. Tyto úrovně jsou 120, 126 a 135. Když chceme vysledovat a analyzovat hlavní trendy na určitém trhu, je potřeba při sledování grafů jít v čase dostatečně daleko zpátky neboli sledovat grafy zobrazující dostatečně dlouhé časové období. Teprve potom totiž budeme schopni odhalit ceny, které byly v minulosti důležitými body obratu (reversal points) a budou tudíž důležité i pro současné cenové pohyby. Analytikové např. předpovídali, že ceny Crude Oil (surové ropy) před válkou v Perském zálivu v roce 1991 dosáhnou 38 amerických dolarů. Pro svou předpověQ využily cash ceny ropy sahající až do doby, kdy se ještě futures kontrakty ropy vůbec neobchodovaly. Nyní přejděme ke grafu 3. Německý DAX Index po svém prudkém poklesu cen v červenci roku 1992 několikrát zaznamenal nárůst cen a pokaždé byl zastaven na některé úrovni, která byla supportem v roce 1991.

Graf č. 2

Graf č. 2

Velikost cenového pohybu (measuring the move)

Obchodní rozpětí/pásmo (trading range) je jednoduše řečeno oblast mezi úrovněmi supportu a rezistence, kde se cena pohybuje. V našem příkladě, o kterém jsme mluvili na začátku této lekce, se akcie společnosti XYZ obchodovaly v obchodním rozpětí 50 – 55. Na grafu 4 vidíme červnový kontrakt zlata v roce 1993 obchodovaný na burze COMEX. Ceny byly v listopadu a prosinci 1992 uvězněny v rozpětí přibližně mezi 335 až 343. Tento trh zahájil rok 1993 vytvořením gapu směrem dolů a vytvořením nového obchodního rozpětí. Dřívější support na 335 se stal rezistencí a nový support byl vytvořen na 327. Na konci března 1993 trh vytvořil gap nahoru přes rezistenci a rostl až do doby, než ho zastavila původní úroveň rezistence na 343.

Graf č. 3Když trh v lednu prolomil support, měl se každý správný obchodník zeptat: „Na jaké úrovni mám tento trh znovu nakupovat?“ OdpověQ na tuto otázku lze nalézt pomocí změření výšky předchozího obchodního rozpětí (neboli změříme velikost cenového pohybu). Trhy mají totiž tendenci se pohybovat v celých násobcích předchozího obchodního rozpětí, v tomto případě bylo původní rozpětí široké $8 ($343 – $335 = $8). Pokud by ceny spadly pod $327, trh by mohl být prodán na úrovni $319.

Všimněte si, že ceny mohou ve skutečnosti porušovat pravidla, které jsme tu popsali. Např. v únoru se trh občas obchodoval nad úrovní rezistence. Technickou analýzu si tedy potom každý analytik přizpůsobuje svým vlastním poznatkům a názorům.

V jedné z dalších lekcí budeme mluvit o obchodních kanálech (channels). Kanály, podobně jako obchodní rozpětí, mohou také měřit cenové průlomy, neboli určovat, v jaké oblasti se bude trh pohybovat po prolomení současné oblasti. Kanál na grafu č.4 byl asi $13 široký, takže když v březnu došlo k prolomení, vystoupaly ceny o $13 výš na $343. Protože tato nová úroveň odpovídá navíc předchozí rezistenci, stává se velmi důležitou úrovní pro příští cenový vývoj. Čím více technických indikátorů nám tuto skutečnost potvrdí, tím silnější signál získáme.

Graf č. 4