Komodity jsou nejčastější složkou, která se nachází v portfoliech různých investorů. A to z důvodů velkého výběru i možnosti poměrně rychlé a snadné investice.

Komodity jsou zjednodušeně suroviny.

Proč investovat do komodit?

Komodity mají úplně jiný vývoj než jaký můžeme sledovat u akcií, což je jejich hlavní výhodou. Jestliže tedy Vaše portfolio zrovna neprosperuje, tak je možná vhodný čas k tomu, začít investovat i do nějakých komodit.

Ty navíc nabízejí i druhou výhodou a to takovou, že můžete vydělat na něčem, na co většina běžných lidí nadává. Tedy na zdražování. Zdražování cen benzínu, potravin či energií je pro běžné lidi nepříjemnou věcí, pro investory se však jedná o „dobrou“ věc.

Princip komoditního investování

Vše je založeno na tzv. futures kontraktech. Skrze ty můžete na komoditních burzách nejrůznější komodity nakupovat a prodávat. Přičemž celý úspěch k vydělávání spočívá ve schopnosti nakoupit komodity když je cena nízko a prodat, když je cena vysoko. Nebo naopak. To vše můžete dělat z tepla vašeho domova

Jen pro upřesnění – v případě komodit nekupujete přímo produkty, ale pouze akcie firem, které se zabývají prodejem a distribucí jednotlivých surovin – komodit.

Futures kontrakty

Futures je speciální typ forwardového kontraktu = smlouva uzavřená v jednom časovém okamžiku o dodání zboží k určitému budoucímu datu za cenu stanovenou v době uzavření smlouvy.

  • Futures jsou pákové deriváty
  • Představují právo i povinnost v předem stanovený termín realizovat obchod za dnes platnou cenu
  • Futures kontrakty jsou standardizované investiční nástroje.

Proč jsou komodity populární?

  • Ceny komodit, např. ropy a zemědělských výrobků, silně ovlivňují inflaci a hrají primární roli v mezinárodním hospodářském systému.
  • Na komoditních trzích se střetává nabídka s poptávkou, která vstupuje do interakce s celosvětovým spekulativním obchodováním s komoditními deriváty,
  • Díky různým skupinám komodit lze diverzifikovat obchodní portfolio a tím snížit riziko.

Investování do komodit není až tak triviální záležitostí a přináší i svá rizika. Ale stejně jako v běžném světě a businessu je i v komoditách potřeba studovat, kalkulovat, jednat s plánem a disciplinovaně. A to je klíč k úspěchu v komoditním obchodování.

 Další informace o CFD komoditách