Dnešní doba je plná nejistoty a to i z ekonomického hlediska. Problémy, které rostou a jsou globální, znehodnocují celou řadu měn a celkově je těžké najít nějaké  aktivum, do kterého lze bezpečně investovat. Nicméně stále zde máme aktiva, které svými vlastnostmi zajišťují alespoň částečné bezpečí Vaší investice, jako jsou například dluhopisy.

Spořicí státní dluhopisy patří mezi nejbezpečnější, konzervativní způsoby spoření, neboť představují nástroj s  garantovaným výnosem dluhopisů a garancí splacení dlužné částky.

Státní dluhopisy

Do státních spořících dluhopisů může investovat takřka každý a to za poměrně výhodných podmínek. Je totiž zcela na Vás, kolik státních dluhopisů si pořídíte, nicméně musíte dodržet jednu podmínku. Minimální počet nakoupených dluhopisů je 1 000 kusů, přičemž celková jmenovitá hodnota by měla odpovídat 1 000,- Kč.  Výnos dluhopisů je tvořen rozdílem mezi jeho jmenovitou hodnotou a jeho pořizovací cenou.

Pořízení spořicích státních dluhopisů není zatíženo žádným poplatkem, je třeba uhradit pouze cenu pořizovaných dluhopisů. Podobně není zpoplatněna většina dalších služeb jako například zřízení a vedení majetkového účtu, na kterém budou evidovány Vaše dluhopisy, elektronický přístup ke správě majetkového účtu či předčasné splacení dluhopisů

Typy státních dluhopisů

  • Diskontovaný spořící státní dluhopis
  • Prémiový spořící státní dluhopis
  • Kupónový spořící státní dluhopis
  • Reinvestiční spořící státní dluhopis
  • Variabilní spořící státní dluhopis
  • Proti-inflační spořící státní dluhopis

Jak dluhopisy fungují?

Když si zakoupíte dluhopisy firmy, obce či státu, tak se automaticky stáváte věřitelem dané instituce a máte vysokou šanci na získání téměř jistého zisku. Neúspěch totiž může přijít pouze ve chvíli, kdy firma neuspěje a zkrachuje. Nicméně stále můžete získat alespoň část své investice nazpět, neboť dluhopisy fungují tak, že investorům jsou navráceny finance prioritně, tedy před akcionáři.

Investované finanční prostředky je možné získat zpět formou předčasného splacení, a to bez jakékoli finanční penalizace.

Kde dluhopisy pořídit?

Dluhopisy jsou v mnohých případech nabízeny na mimoburzovním trhu, kde je nabízejí různé instituce. Nicméně dluhopisy lze sehnat i na běžných trzích, popřípadě na burze s cennými papíry. Zde je doporučené svěřit nákup dluhopisů obchodníkovi s cennými papíry, jenž pro Vás určené dluhopisy nakoupí.

Dluhopisy jsou vhodnou investici zejména pro začínající investory, kteří ještě úplně neovládají zákony trhů, burzy a podobně.