Plánujete začít obchodovat na burze s akciemi či prostřednictvím online serveru s různými komoditami, cennými papíry a podobně? Chcete vědět, jak nejlépe s obchodováním začít, abyste do této činnosti vstoupili co nejlépe?

Sekce „Jak začít?“ obsahuje obecné informace, které jsou vhodné zejména pro začátečníky. Zjistěte, co udělat pro to, abyste se mohli stát úspěšnými obchodníky.

Důvody k investování

Cenné papíry patří mezi investice s vysokým potenciálními výnosy převyšující inflační znehodnocení (které trápí všechny majitele běžných bankovních účtů). Mezi další výhody patří:

 • Efektivita – vysoká míra zhodnocení
 • Dividenda – pokud držíte akcie, máte nárok na podílu ze zisku
 • Ochrana před inflací
 • Daňové výhody – výnosy z investic držených více jak 36 měsíců jsou osvobozeny od daní

Začínáme investovat

Existuje široké portfolio finančních i nefinančních aktiv, ze kterého lze vybírat. Každé se liší z pohledu výnosnosti, rizika a likvidity. Proto prvním rozhodnutím investora by mělo být rozhodnutí:

 • očekávaná doba trvání investice
 • definování si akceptovatelné míry rizika
 • určení množství finančních prostředků

Jaký jsem investor?

Po zodpovězení těchto otázek je možné se pustit do přípravy vlastní investiční strategie. Investiční strategie je soubor pravidel, chování procesů, metod a procesů, které investorovi umožní efektivní výběr investičních instrumentů. Existuje několik typů strategií a záleží na každém, kterou zvolí. Dle zvolené strategie se dále investoři dělí do 3 skupin:

 1. konzervativní investor – hledá investice s minimálním rizikem a výnosem oscilujícím okolo úrovně inflace
 2. progresivní investor – očekává zhodnocení majektu ve střednědobé až dlouhodobém horizontu. Je ochoten akceptovat střední míru rizika.
 3. danymický investor – chce výrazně zvýšit hodnotu svého majetku v dlouhodobém horizontu. Akceptuje vysokou míru rizika.

Investiční portfolio

Aby bylo minimalizováno riziko, je výhodné si investici rozložit na několik dílčích druhů – tzn. diverzifikovat. Jeho složení koreluje s typem investora. Opět se rozlišuje několik základních typů:

 1. konzervativní portfolio – až 95% z celkové investice tvoří ty, které mají nejnižší riziko a vysokou likvidita. Mezi charakteristické zástupce patří pokladniční poukázky či depozitní certifikáty.
 2. progresivní portfolio – zde je rozložení investic již pestřejší. Bývají zde zastoupeny akcie (cca 50%), dluhopisy (cca 40%) a nástroje finančního trhu.
 3. dynamické portfolio – dominuje nákup akcií a dále jsou zde zastoupeny indexové futures a investiční certfikáty.

Jak vstoupit na kapitálové trhy?

Pokud se chcete stát úspěšným obchodníkem a věnovat se kapitálovým trhům profesně, máte v  principu 2 možnosti:

 1. Můžete se investování věnovat ve volném čase, vzdělávat se a učit se z vlastních chyb. To  přináší s sebou potřebu stálého zdroje kapitálu – jako např. příjem ze zaměstnání.
 2. Staňte se profesionálním brokerem. Nastupte do makléřské společnosti, kde máte možnost si vydělat nadstandardní výdělky. Dalším benefitem jsou školení, praxe a kontinuální získávání vědomostí a praxe.

Pokud nemáte potřebné vzdělání, ale máte vysoké ambice a cíle, je práce u brokerské společnosti ideální volbou.

Tipy jak uspět u pohovoru v brokerské společnosti

Jak vybrat investičního poradce?

Získat práci u brokera