Jednou z analýz, která určuje vývoj cen na trhu, je i psychologická analýza. Ta se zaměřuje především na člověka a zkoumá chování investorů na trhu. Stejně jako důvody,  proč došlo k prodeji či nákupu finančních nástrojů.

Základem psychologické analýzy je psychologie davu. Dav můžeme charakterizovat jako kolektivní duši, tedy skupinu investorů, kteří se chovají jinak jako jednotlivec. Dav koná reflexivně, podléhá sugesci, iluzím, pocitu bezpečnosti, neomylnosti a autority.

Psychologická analýza vyhází z teze, že rozhodování investora je, mimo jiné faktory, ovlivňováno jeho emocemi a chování davu.

Psychologická analýza zahrnuje celou řadu různých koncepcí a přístupů, které se zabývající vlivem masové psychologie na tržní kurzy akcií. Mezi nejvýznamnější jsou považovány tyto:

  • LeBonova psychologie davu
  • Keynesova investiční psychologie
  • Kostolanyho investiční psychologie
  • Drasnarova koncepce psychologické analýzy
  • Investiční psychologie podle Epsteinové a Garfielda
  • Teorie hlučného obchodování
  • Teorie spekulativních bublin

Skoro všechny rozdělují účastníky trhy na většinu, která se chová jako dav a menšinu, která se chová racionálně a dokáže na trzích profitovat.

Tyto psychologické analýzy jsou po vypracování převedeny do takzvaných indikátorů, které traderům radí v jaké situaci se aktuální trh nachází. Nejznámějším indikátorem je Put/Call ratio, ale samozřejmě existují i další.

Putt/Call ratio

Putt/Call ratio je poměr objemu zobchodovaných opcí v různých dnech. Toto ratio vychází z toho, že když je zobchodovaný denní objem vyšší, tak dochází k poklesu ratia a naopak. Proti poklesu ratia se investoři snaží zajistit nákupem Put opcí, čímž si zajistí, že při delším poklesu nebudou muset prodávat svá aktiva.

Odd lot Theory

Ne každý má dobrý odhad. Naopak, spousta obchodníků má odhad mylný a proto se nachází na nesprávné straně trhu. Díky tomu lze extrémní situace považovat za jakési varování a lze očekávat, že dojde přinejlepším ke krátkodobému zastavení současně běžícího trendu. Případně alespoň k jeho úpravě.

Shot Interest

Indikátor, který poskytuje statistiky o celkovém množství akcií. A to konkrétně u těch, které jsou spojeny s cenným papírem v takzvané „krátké“ pozici. Když je tedy „Short interest“ vysoký, lze očekávat brzký růst cenného papíru. A to proto, že short pozice bude uzavřena a investoři svými nákupy vyzvednou cenu nahoru.

Nejčastější jevy způsobující chyby v rozhodování

Největším nepřítelem každého tradera jsou jeho emoce. Důsledkem je pak nevyužívání sebelepší obchodní strategie naplno. Emoce se projevují v mnoha formách jako například:

Očekávání

Neuzavírání ztrátových nebo ziskových pozic, protože u ztrátových pozic obchodník očekává obrat trendu a u ziskových je naopak nenasytný.

Strach z neznámého

Trader se bojí vystoupit ze stagnujícího odvětví, protože jiné tak dobře nezná.

Zpravodajství

Horké novinky z médií nebo od známých analytiků jsou často autory hromadné manipulace na trhu, takže je třeba se snažit být objektivní a pokusit se ověřovat si informace.

Pozitivní sebereflexe

Obchodníci často sledují pouze své úspěchy a neúspěchům nevěnují pozornost.

Reinvestování do ztrátových pozic

V případě, že jsme ve ztrátě a cena se propadá stále více pod úroveň průměrné ceny aktiva, obchodník očekává, že se v nejbližší době musí vrátit zpět. A tak stále přidává více peněz do již tak ztrátové pozice.

Potvrzování úsudku

Trader se více soustředí na informace, které potvrzují jeho úsudek a ztrácí tak objektivní pohled na problém.

Sebedůvěra

Stává se, že se cena vyvíjí tak, jak obchodník předpověděl. To v něm vzbuzuje pocit bezchybnosti svého úsudku a „slepé“ věření mu.

Kombinace těchto chování pak může vést k nepřesnému vnímání reality, neracionálním investičním rozhodnutím a významným ztrátám.