Na grafu č. 2 ukazoval indikátor Money Flow (tok peněz) pro akcie Exxon za poslední 2 roky stálý nárůst. Pokud není k dispozici zobrazení Money Flow, lze použít analýzu Kumulovaného objemu. Během tohoto dvouletého období se cena akcií Exxon často pohybovala ve velké vzdálenosti od linie money flow a pokaždé se cena akcií vrátila zpět a pohybovala se dál ve směru money flow. Pro divergence/odchylky v overlays, jako je právě např. money flow, musíme hledat obchodní příležitost tehdy, když je relativní (vzájemný) směr obou linií odlišný. Absolutní divergence (vzdálenosti obou linií) nejsou významné, pouze relativní tvary linií. Jak je zřejmé, v březnu 1992, prosinci 1992 a lednu 1993 (na grafu označeno šipkami) trh nabízel možnost rychlého zisku.

Graf č. 1

Graf č. 1

Graf č. 2

Graf č. 2

Graf č. 3

Graf č. 3

Graf č. 4

Graf č. 4

 

Na grafu 3 se v březnu 1993 červnový kontrakt zlata dostal ze svého dlouhodobého medvědího trendu. Od října 1992 až do skutečného začátku nárůstu cen v březnu 1993 ukazovali jak RSI tak Stochastika vyšší minima (to znamená býčí trend). Nejnižší minimum pro obě studie bylo pod 30. Obě studie také ukazovaly od května 1993 medvědí divergence s grafem cen, což vedlo k velkému prodeji na začátku června. Všimněte si, že tato divergence začala dříve u Stochastiky než u RSI. To je proto, že RSI je v trendových trzích považován za spolehlivější.

Také Objem může ukazovat divergence s cenou. Spolehlivěji však předpovídá spíš tržní stropy než tržní dna. Červencový pomerančový džus (graf 4) zaznamenal od ledna 1993 pěkný nárůst cen, ale zatímco ceny byly na svém vrcholu ke konci května, Objem ukazoval vrchol o několik týdnů dříve. Klesající Objem zde naznačuje, že kupující jevili menší zájem o tuto komoditu, což pak ukazuje na vnitřní slabost trhu. Klíčem pro porozumění divergence je prostě najít, kde se studie a cena pohybují v opačném směru.