Chystáte se začít investovat, máte potřebný kapitál, ale nevíte do čeho peníze vložit? Předtím, než začnete zkupovat akcie, komodity či jiná aktiva, je dobré vypracovat si analýzu, pomocí které zvýšíte Vaše šance, že v obchodování uspějete. V tomto textu se zaměříme konkrétně na fundamentální analýzu, která sice není tolik rozšířena jako ta technická, ale má své výhody.

Smyslem fundamentální analýzy je nalézt odpovídající, správnou, cenu akcie – její vnitřní hodnotu.

Princip fundamentální analýzy

Fundamentální analýza pracuje na jednoduchém principu. Počítá totiž s tím, že akcie mají svou „vlastní“ vnitřní hodnotu, která vychází z určitých dat. Konkrétně se jedná o historická data znázorňující hospodaření společností, podle kterého se vyvíjí kurz a cena akcie.

Při fundamentální analýze je tedy zapotřebí nejprve objevit vnitřní hodnotu akcie a následně zkusit odhadnout, jaký bude následný vývoj společnosti, která akcie nabízí. Historické údaje poté bývají porovnávány s platícím kurzem a díky tomu lze zjistit, jak na tom akcie vlastně je. Jestli je podhodnocena nebo naopak nadhodnocena.

Modelů, kterými lze zjistit vnitřní hodnotu akcie, je opravdu spousta a Vy si tedy můžete vybrat takový, který Vám bude nejvíce vyhovovat.

Důležité indexy pro obchodníky

Consumer Price Index (CPI)

CPI je index spotřebitelských cen, ukazatel inflace na úrovni běžných lidí v dané zemi. Udává, jak roste průměrná cena spotřebního koše výrobků a služeb, které spotřebovává průměrná domácnost.

Gross Domestic Product (GDP)

Český ekvivalent je HDP – hrubý domácí produkt. Určuje, jaká je celková ekonomická výkonnost celé země. HDP lze definovat jako celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za dané období na určitém území.

Úrokové sazby centrálních bank

Významné centrální banky hrají důležitou roli na kapitálových trzích. Proto například vyhlášení úrokových sazeb vždy zahýbá celým trhem.

Platební bilance

Zachycuje veškeré transakce mezi domácí a zahraniční ekonomikou.

Nonfarm Payrolls

Je ukazatel zaměstnanosti v USA.

A další ekonomické ukazatele jsou například: index spotřebitelské důvěry, průmyslová produkce, maloobchodní tržby, zahájené stavby a vydaná stavební povolení, index výdajů na zaměstnanost, objednávky zboží dlouhodobé spotřeby.

Metody stanovení fundamentální analýzy

Nyní si představíme několik způsobů, jak stanovit fundamentální analýzu. A ještě předtím upozorníme, že tento typ analýzy se vyplatí dělat zejména u dlouhodobějších obchodů.

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizací společnosti lze získat hodnotu poměrně snadno. Stačí vynásobit počet vydaných akcií s jejich aktuální cenou. Číslo, které Vám vyjde, přiblíží velikost společnosti, která je měřená celkovou hodnotou.

Účetní hodnota akcie

Vlastní kapitál vydělte počtem vydaných kmenových akcií. Výsledné číslo Vám určí hodnotu akcie společnosti podle účetních výkazů. To Vám umožní a dodá základní data ke stanovení tržní hodnoty akice.

Tržby

Vypočítání tržeb společnosti za poslední účetní rok. Nevýhodou bývá to, že v různých státech může být účetní rok odlišný a tedy ne vždy odpovídá běžnému kalendářnímu roku.

Zisková marže

Čistý zisk vydělíte celkovými tržbami a výsledné číslo vynásobíte 100. Díky tomu získáte procentní vyjádření čistého zisku.

Dividendový výnos

Dividendový výnos je roční procentuální výnos z dividend při aktuální ceně. Pro většinu akcionářů je to jediný příjem z držení akcií, kromě výnosu z nárůstu hodnoty akcie. Vypočítá se podílem dividenta na jednu akcii a kurzem akcie.

To jsou jen některé z metod, které při vytváření fundamentální analýzy využíváme. Dále známe také metody zisk na akcii, P / E, rentabilita vlastního jmění, rentabilita aktiv atd.

Stupně fundamentální analýzy

Mezi obchodníky a investory se rozlišují tři různé stupně fundamentální analýzy podle toho, na jak velké množství informací se zaměřují.

  1. Globální fundamentální analýza – analýza na nejvyšší úrovní – země světa a mezinárodní společenství
  2. Odvětvová fundamentální analýza – zkoumá konkrétní odvětví ekonomiky
  3. Firemní (nebo také korporátní) fundamentální analýza – zkoumá přímo konkrétní společnost

Fundamentální analýza je disciplínou, která vyžaduje poměrně značné zkušenosti a dobrý odhad.