Publikováno: v sekci: Aktuality.

Trh s ropou je dost nepochopitelný. Ačkoliv cena ropy stále klesá, ceny benzínu oproti tomu zůstávají i nadále neúměrně vysoké. Do zkoumání trhu s ropou se zapojili i vědci.

V poslední době začali trh s ropou zkoumat i vědci. Zaměřili se na změny odehrávající se na trhu s ropou způsobené zejména získáváním suroviny z břidlice. Ceny ropy se totiž v poslední době zcela vymykají obvyklým schématům mezi nabídkou a poptávkou. Podle vědců aktuálně trh reaguje hlavně na doposud nerealizované obchody, a proto zůstává cena benzínu i nadále vysoká.

Alternativní zdroje a ropy

I když v poslední době můžeme celosvětově zaznamenat prudký rozvoj v oblasti alternativních zdrojů energie, i nadále je společnost velmi závislá na ropě. Obchody s touto zcela klíčovou surovinou dlouhodobě ovládá hned několik zemí, které mají na svém území černé zlato v podobě ropy. Většina ropných velmocí se v současné době sdružuje v Organizaci zemí vyvážejících ropu – OPEC. Hlavním cílem této skupiny, který se zaměřuje na kontrolu 3/4 světových zásob, je společný postup pro určování cen ropy na trhu.

Zásoby ropy ubývají

V poslední době je již zřejmé, že celosvětové zásoby ropy postupně mizí. Už před pár lety bylo avizováno konečné vytěžení známých zásob této suroviny během desetiletí. Situaci pak náhle změnila inovovaná technologie výroby ropy z břidlic. Díky tomu začala cena této komodity strmě klesat. Snižování cen ropy bylo pro země sdružované v rámci OPEC doslova alarmující. Tento klesající trend se proto pokusili členové skupiny OPEC zvrátit zlevněním klasické ropy právě proto, že je výroba ropy z břidlic mnohem nákladnější. Strategie ale na dlouho nezabrala. Zpracovatelé břidlice totiž o dost rozšířili svou produkci. Výsledek je tedy zcela opačný, než skupina OPEC předpokládala.

Vývoj cen ropy očima ekonomů a vědců

Ekonomové se ale neshodnou. Vývoj cen na trhu s ropou nedokážou dostatečně popsat. Možnou příčinu vývoje cen ropy na trhu pak popsal ve své ekonomické studii německo-americký tým vědců. Podle jejich studie totiž cenu ropy už dávno neurčuje aktuální trh, ale plánované a ještě neuzavřené kontrakty. Poznatky z této studie podle ekonomů mohou pomoci ropný trh stabilizovat do budoucna.

Sdílet