Publikováno: v sekci: Aktuality.

Českou republiku zasáhne americké clo. Světoví ekonomičtí lídři Christine Lagardeová a Mario Draghi varují, že budeme čtvrtou nejzasaženější zemí.

Nejvlivnější ekonomičtí lídři světa varují před značně znepokojujícím vývojem růstu obchodních bariér a cel. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu – MMF, Christine Lagardeová a prezident Evropské centrální banky – ECB, Mario Draghi se shodli na tom, že obchodní válka mezi USA a Čínou společně s nově hrozícím obchodním sporem USA a Evropou a mnoha dalšími průmyslovými zeměmi, zpomalí celosvětový ekonomický růst. Dokonce v souvislosti s tím zmiňují i Českou republiku, pro kterou budou vážným nebezpečím americká cla na evropské automobily.

Bariéry a cla

Ekonomové vystoupili ve středu na konferenci ECB zaměřené na střední, východní a jihovýchodní Evropu. Situace se podle nich bude zhoršovat. Christine Lagardeová uvedla, že se konference koná v době, kdy velkou měrou klesá podpora globální spolupráce a mnohostranných řešení. O jejím vyjádření informoval server CNBC. Podle ní je globální růst už více než 6 let velmi slabý a největší ekonomiky světa stále budují nové obchodní bariéry. Hrozí navíc jejich dalším budováním.V širším měřítku to ovlivní nás všechny. Vývoj je hrozbou pro růstový model zemí střední a východní Evropy, jenž je závislý na otevřenosti a integraci.

Česká republika vyváží automobily do USA nepřímo

Oba zmínění ekonomové se také shodli, že je hrozba amerických cel na zboží z Evropy nebezpečím zvláště pro jisté evropské země, které jsou v současné době centrem evropské výroby automobilů. Christine Lagardeová zmínila Českou republiku, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Mario Draghi upozornil na skutečnost, že se vývoz automobilů v případě jistých zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy podílí na celkovém vývozu zpracovatelského průmyslu téměř ze 30 %.

Česká republika

Českou republiku použil jako příklad. Přímý export automobilů a automobilových částí z ČR do USA je velmi nízký a tvoří méně než 1/10 % HDP. Tradiční analýza spoléhající na obchodní statistiku naznačuje, že by měla být ČR vůči předpokládanému zvýšení amerických cel na automobily v podstatě imunní. Ale tak to podle Christine Lagardeové vůbec není. Uvedla, že jejich výzkum ukazuje, že bude ČR v celé Evropě na 4. místě těch zemí, které budou těmito cly nejvíce zasaženy, protože velký objem přidané hodnoty ČR spadá do vývozu automobilů z dalších zemí do USA.

Zavedení až 25% cla

Zavedení až 25% cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z EU, kterými loni v srpnu americký prezident Donald Trump pohrozil, by znamenalo pro dané ekonomiky vážný problém. Dlouhodobým úkolem je podle Maria Draghi přesun k vyváženějšímu růstu a finančnímu modelu, nyní více závislém na domácích inovacích a vyšších investičních výdajích.

Sdílet