Publikováno: v sekci: Aktuality.

Crusoe Energy Systems, americká společnost získala v rámci nového kola financování, finanční prostředky ve výši 350 milionů dolarů. Využity budou k dalšímu rozšiřování těžební infrastruktury pro Bitcoin s využitím energie, která je přebytečným produktem při těžbě ropy. 

Crusoe Energy Systems, která má včetně 350 milionů dolarů i vlastní kapitál a 155 milionů dolarů, které získala v obou úvěrech od SVB Capital, Sparkfund a Generate Capital, celková částka tak činí 505 milionů dolarů.

Plánuje je využít k náboru téměř 100 dalších zaměstnanců, aby se připojili k současným 157 zaměstnancům, kteří již těžbu BTC zajišťují v USA i v zahraničí. Hlavním cílem společnosti Crusoe Energy Systems je rozšířit specifický energeticky a ekologicky prospěšný způsob těžby BTC do nových lokalit. 

Klíčovým bodem obchodní strategie firmy je Digital Flare Mitigation systém, který má ochrannou značku společnosti a tvrdí, že poskytuje levné řešení pro eliminaci spalování nadbytečného plynu vznikajícího při těžbě ropy.

Druh spalování plynu, který je pro ropné společnosti běžný, protože nemají žádnou možnost, jak ho dostat do sítě a dále prodat, má vysoké emise. Pokud se však přebytečný plyn opět přemění na energii, lze jej využít k těžbě BTC, která v konečném důsledku přinese dodatečné zisky, ale také může snížit emise. Jinými slovy, v případě takového způsobu těžby BTC můžeme tvrdit, že je ekologická, protože pomáhá ke snižování emise ropných společností, nedávná analýza ukazuje snížení až o 60 %.