Publikováno: v sekci: Aktuality.

Zprávy o vývoji pandemie a ekonomiky se denně mění. Někdy jsou zprávy dobré (vakcíny) a někdy jsou negativnější (nová vlna případů, nová omezení v oblasti veřejného zdraví a pokles určitých ukazatelů). Navzdory nejnovějšímu hospodářskému, finančnímu, politickému a zdravotnímu vývoji však Fed svůj postoj nemění. Včera zveřejněné prohlášení ve srovnání s tím, které bylo vydáno v listopadu, nenabízelo prakticky nic nového. Jedinou změnou bylo přepracování částek měsíčních nákupů cenných papírů Fedem, a co je důležitější, nové dopředné pokyny k udržení současného stavu, dokud nebude Fed spokojen se zlepšením ekonomických podmínek, včetně inflace. Během tiskové konference předseda Fedu Jerome Powell naznačil, že „měnová politika bude i nadále poskytovat silnou podporu ekonomice, dokud nebude oživení dokončeno.“

Vedoucí představitelé Fedu vylepšili své ekonomické prognózy, zejména pro rok 2020, a zvýšili tak prognózovanou roční odchylku reálného HDP pro čtvrté čtvrtletí z -3,7% na -2,5% (červnová prognóza uvádí tuto změnu na -6,5%). Prognózy růstu reálného HDP byly upraveny směrem nahoru o 0,2% pro rok 2021 (na 4,2%) a 2022 (na 3,2%). Fed snížil svůj výhled míry nezaměstnanosti.
Předpovědi inflace se příliš nezměnily. Pokud jde o úrokové sazby, velká většina členů Fedu nepředpokládá zvýšení klíčových sazeb před koncem roku 2023.

Impakt

Fed má pocit, že úroveň podpory, kterou v současné době poskytuje, je přiměřená. Navíc je jeho nejnovější dopředná predikce týkající se nákupu aktiv poměrně flexibilní. Nezdá se, že by spěchal se snižováním svých nákupů, a zdá se být ještě méně nakloněn zvýšení sazeb.

Sdílet