Publikováno: v sekci: Aktuality.

  • 12 000 firem využívajících platformu GreenSky
  • 1 700 000 zákazníků využívajících GreenSky
  • 12 miliard USD zprostředkovaných transakcí
  • Revenue ’17 – 326 000 000 USD
  • Net Profit ’17 – 139 000 000 USD

GreenSky je technologickou společností vyvíjející a distribuující platební ekosystém zajišťující interface pro osobní spotřebitelské úvěry. Nabízejí efektivní a jednoduchou platformu svým obchodním partnerům – rekrutují se z bankovních nebankovních institucí, a umožňují jim efektivně, se sníženými náklady, poskytovat spotřebitelské úvěry a jiné typy osobního financování jejich klientům v rámci specifikovaných parametrů on-line.

Na uživatelské straně umožňuje GreenSky jednoduše platit za služby a zboží s využitím úvěrování, a to i ve zdravotnickém systému.

Platforma, která je alternativou k platbám v hotovosti, šekem, kreditní kartou, případně jinému typu spotřebitelského revolvingu poskytuje klientů, resp. spotřebitelům možnost schválení transakce během 60 sekund v místě platby. SW je dělen na tři části:

Obchodníci – zvyšuje jejich potenciální objem prodeje, bez nutnosti nákladného implementování do stávajících obchodních systému, včetně účetních formací

Spotřebitelé – Možnost využít alternativního financování za výhodných podmínek na velmi konkurenčním trhu

Banky – možnost rozšířit objem poskytnutých prostředků a diverzifikovat portfolio, a to jak z pohledu debetního, tak i kreditního.

Efekt GreenSky je postaven na virálním efektu a pracuje na bázi neuronových sítí, s proprietárním propojením a možností individuální optimalizace.

Finanční ukazatele

Obchodní partneři & zákazníci:

 
  • IPO date: 23. Května 2018
  • Market: NASDAQ Global
  • Volume: $ 865 000 00
  • Price per share: $ 21 – 23
Sdílet