Publikováno: v sekci: Aktuality.

Karlovarské minerální vody, KMV, chtěly plánovaný odkup akcií Kofoly její dceřinou firmou Radenska zastavit.

Podle KMV, která v Kofole vlastní 0,5 % akcií transakce poškodí drobné akcionáře. Valná hromada Kofoly odkup akcií odsouhlasila a KMV toto usnesení s vysokou pravděpodobností napadnou u soudu. Výrobce nealkoholických nápojů, společnost Kofola, odkoupí prostřednictvím své dceřiné slovinské společnosti Radenska 5 % vlastních akcií.

Odkup akcií

Výrobce nealkoholických nápojů Kofola za každý cenný papír zaplatí 440 korun, tedy o 8 % více, než byla cena tohoto titulu na pražské burze v době červnového zveřejnění nabídky. Menší část akcií Kofola použije pro manažery v rámci motivačního opčního programu. Co bude s dalšími akciemi, zatím nebylo rozhodnuto. Společnost Karlovarské minerální vody, KMV, hlavní konkurent Kofoly, se transakci snažila zabránit. Akcionáři Kofoly v čele s většinovým vlastníkem, firmou Aetos, ovládanou rodinou Samarasových, hromadě KMV přehlasovali na valné hromadě a odkup odsouhlasili. Aetos vlastní 68 % akcií Kofoly. Druhý největší podílník CED Group má 25 % a zbylý podíl je obchodován na pražské burze.

Co bude s akciemi

KMV tvrdí, že právě odkup cenných papírů Kofoly společností Radenska povede ke snížení množství akcií, které budou obchodovány na burze. Titul pak ztratí atraktivitu pro velké investory a bude to mít i nepříznivý vliv na cenu akcií a objemy obchodování. Nízká likvidita by mohla vést až k vyloučení z obchodování. Pak by byli poškozeni především drobní akcionáři. Vedení Kofoly odkup akcií vnímá jako první krok ze série opatření k navýšení objemu volně obchodovaných akcií a zároveň i jejich zvýšení jejich atraktivity na burze.

Úvěrová smlouva

Střet nastal i kvůli nové úvěrové smlouvě, která Kofole přinese možnost půjčit si v dalších 7 letech až 4,26 miliardy korun. Peníze mají jít na levnější refinancování provedených transakcí a také splácení budoucího dluhu. KMV považují částku za nepřiměřenou hospodářským výsledkům firmy, úvěrové zatížení bude příliš vysoké. Na valné hromadě přednesly vlastní protinávrh na úvěr 2,8 miliardy korun. Akcionáři ale odsouhlasili původní návrh představenstva Kofoly s tím, že dojde k mírnému navýšení úvěrového zatížení firmy. V poměru k hospodářskému výsledku EBITDA chce ale společnost Kofola dluh udržovat na stejné úrovni jako dosud.

Sdílet