Publikováno: v sekci: Aktuality.

Podle ČNB nejsou tedy bitcoiny peníze ani investiční nástroj. Podle slov viceguvernéra centrální banky Mojmíra Hampla jsou takzvané kryptokomoditou.

Jde o nové stanovisko ministerstva financí, které vyjasňuje, jak správně evidovat digitální měny v účetnictví. Doporučuje ke kryptoměnách přistupovat jako k zásobám svého druhu. A to vše bez ohledu na to, za jakým účelem jsou vámi drženy. Podle expertů zůstaly mnohé otázky nezodpovězené. Nevíme, jaký použít kurz, když ČNB v kurzovém lístku žádný kurz nevypisuje.

Zásoby svého druhu

Digitální měny mohou sloužit ke spekulativním účelům, nebo za ně majitelé nakupují. V každém případě je třeba vést o nich evidenci. Držitelé kryptoměn často tápou, jak je ohodnocovat, evidovat a jak postupovat při placení. Nové stanovisko ministerstva vychází z dokumentu ČNB vydaného v únoru 2014 o postavení konkrétně největší kryptoměny, tedy bitcoinu, v peněžním systému. Podle ČNB nejsou bitcoiny penězi ani investičními nástroji, ale kryptokomoditou.

Digitální měny

Digitální měny nejsou vydávány ani regulovány centrální bankou či orgánem veřejné moci a nemají právní status měny. Jsou však akceptovány některými fyzickými či právnickými osobami jako majetek, jenž je možné převádět, uchovávat nebo s ním obchodovat. Není ale jasné, kam je v účetnictví zařadit. Zda bitcoin účtovat podle podstaty, k čemu byly pořízeny nebo k čemu slouží. Bitcoin použitý jako platební prostředek by tak byl vykazován v rámci krátkodobého finančního majetku. Bitcoiny pořízené pro investici jako dlouhodobý finanční majetek a jako zásoba by pak naopak vykazovaly pouze ty bitcoiny, které společnost vytěžila.

Co zůstává nezodpovězeno

Stejně jako u ostatních zásob je třeba vést evidenci, na konci účetního období provést inventarizaci kryptoměn a doložit zůstatky na virtuálních peněženkách. Při znehodnocení, tedy snížení tržní hodnoty digitální měny, je nutné tvořit opravnou položku v její odpovídající výši. Při zhodnocení se reálná hodnota digitální měny nezobrazuje v účetnictví z důvodu zásady opatrnosti. Výše přecenění je uvedena v příloze účetní závěrky.

Sdílet