Publikováno: v sekci: Aktuality.

Skupina Macquarie se řadí mezi celosvětové poskytovatele bankovních, finančních a poradenských služeb i správy investičních fondů. Stává se 100% vlastníkem majoritního dodavatele plynu v ČR innogy Grid Holding.

Sdružení investorů se pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets – MIRA stane jediným vlastníkem společnosti innogy Grid Holding – iGH. Pod ni spadá i převážná část distribuce plynu v ČR. MIRA v iGH doposud vlastnila podíl 49,96 %. Nyní uplatnila smluvní předkupní právo na 50,04 %, které doteď vlastnila plynárenská společnost RWE.

Společnost innogy Grid Holding

Společnost iGH je 100% vlastníkem společnosti GasNet, jenž zásobuje v ČR plynem 2,3 milionu odběratelů. Celková délka sítě je 65 000 km. Ukončení transakce se má uskutečnit v druhé polovině roku 2019. Fondu australské banky Macquarie od roku 2017 patří i podíl 31 % ve společnosti EP Infrastructure – EPIF, která tvoří jednu z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu – EPH vlastněnou podnikatelem Danielem Křetínským.

Provozovatelé plynových distribučních soustav v ČR

V ČR působí 3 provozovatelé plynových distribučních soustav. Společnost E.ON Distribuce pokrývá Jihočeský kraj a Pražská plynárenská Prahu. V další oblasti v ČR má na starosti distribuci plynu společnost GasNet. Sdružení investorů vedených MIRA do iGH investuje od roku 2013. V roce 2015 navýšilo svůj podíl ve společnosti z 35 % na 49,96 % a nyní se stává 100 % vlastníkem.

Skupina Macquarie

Skupina Macquarie byla založena v roce 1969 a v současné době zaměstnává 15 000 lidí ve 27 zemích světa a je celosvětovým poskytovatelem bankovních, finančních a poradenských služeb i správy investičních fondů. MIRA pak tvoří část společnosti Macquarie spravující aktiva. V současné době řídí aktiva v hodnotě 111,4 miliardy eur, v přepočtu asi 2,9 bilionu korun, které investovala do 148 podniků, 400 nemovitostí a 4,5 milionu hektarů zemědělské půdy.

Sdílet