Publikováno: v sekci: Aktuality.

Výbor ECON Evropského parlamentu odmítl zahrnout myšlenku do MiCA možnost vydat v EU zákaz kryptoměn s algoritmem Proof of Work včetně Bitcoinu.

Dodatek fakticky zakazující kryptoměny s algoritmem PoW byl zamítnut 32 hlasy proti a 24 pro.  Schválen byl pozměňovací návrh navrhovatele MiCA Stefana Bergera, který chce, aby těžba digitálních aktiv byla zahrnuta do taxonomie EU Sustainable Finance, což je další návrh, které by dotčené osoby přimělo přijmout zelené systémy. 

Jedná se o směrnice EU, které hodnotí ekonomické aktivity podle jejich udržitelnosti. To by teoreticky nemělo mít žádný dopad na obchodní aktivity.

Aktuálně návrh zákona MiCA na své cestě pokračuje, avšak již bez prvků souvisejících s těžbou a používáním Proof of Work kryptoměn. Zákon se fakticky zabývá regulací finančních nástrojů a poskytovatelů služeb a proto bylo rozhodnuto, že otázka zákazu Proof of Work by měla být řešena jinak.

Aktuálně bude návrh zákona pokračovat na své cestě Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Evropskou radou. Do 6 měsíců po jeho schválení vstoupí v platnost. Momentálně je zákaz Bitcoinu mimo. Pokud se bude vše dobře vyvíjet, měl by být návrh projednán v jednání mezi Komisí, Parlamentem a členskými státy.

Kryptoměny založené na Proof of Work  ještě nejsou zcela ze hry, jelikož skupiny Zelených, Levice a Sociální demokracie by mohly zkusit předlohu zablokovat vynucením hlasování v plénu. To by znamenalo, že by se jednání muselo odložit o několik měsíců. Poslanecké kluby by tím získaly možnost podávat nové návrhy a iniciovat diskuse.

Případné odložení MiCA by se dotklo Francie, která momentálně předsedá Evropské radě. Pokud by frakce zakazující Bitcoin o zasedání MiCA uvažovaly, Francii by tlačil čas, a to z toho důvodu, že Česká republika 30. června usedne do křesla.