Publikováno: v sekci: Aktuality.

Počet uzavřených penzijních spoření vzrostl poprvé od roku 2013. Po úbytku lidí v transformovaných fondech, do kterých již nelze vstoupit, byl v letošním prvním čtvrtletí překonán zájem lidí o účastnické fondy.

Celkový počet uzavřených penzijních spoření v tzv. třetím pilíři za první čtvrtletí dosáhl 4,442 milionu, což je nárůst o 5416 oproti roku 2018. Informovala o tom Asociace penzijních společností ČR. Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které v roce 2013 nahradilo penzijní připojištění, v prvním čtvrtletí vzrostl o 50 000 na 1,017 milionu. V transformovaných fondech zůstalo 3,426 milionu účastníků, což je o 44 000 méně než na konci roku 2018.

Spoření na stáří

Své výhody mají i nové fondy, i když v nich hodnota peněz kolísá, což ukázal i pokles ve čtvrtém kvartálu roku 2018 a následující vzestup v prvním letošním čtvrtletí. Smlouvy o doplňkovém penzijním spoření už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta a nebudou vyplácet ani polovinu naspořených peněz po 15 letech. Nabízí ale vyšší možné zhodnocení. Účastnické fondy dlouhodobě dosahují velmi zajímavého zhodnocení úspor na penzi. Na rozdíl od transformovaných fondů se dá očekávat lepší zhodnocení, což ovlivňuje výslednou naspořenou částku mnohem více než příspěvky účastníků či státní příspěvky.

Očekávají se příznivé výsledky

Celkově v prvním čtvrtletí účastnické fondy dosáhly zisku 1,129 miliardy korun. V roce 2018 to byla celková ztráta 906 milionů korun. Letos asociace očekává příznivější výsledky. Hospodaření účastnických fondů se liší zejména investičními profily jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je větší podíl investic do akcií, akciových podílových fondů a podílových listů. V konzervativních a dluhopisových fondech převažují investice do státních dluhopisů.

Příspěvky do penzijních fondů

Celkový objem příspěvků v transformovaných fondech činil koncem března 409,8 miliardy korun, což bylo o 5,493 miliardy více než koncem roku 2018. Mírný pokles byl zaznamenán v počtu účastníků s příspěvkem zaměstnavatele o 10 664 na 803 966 lidí. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele nyní činil 831 korun. Za první čtvrtletí 2019 mají transformované fondy celkový zisk 1,409 miliardy korun, což už je téměř polovina celoročního zisku roku 2018.

Sdílet