Publikováno: v sekci: Aktuality.

Monde dei Paschi je nejstarší italskou bankou a třetí největší italskou bankou. Její dlouhodobé potíže jí vedou ke krokům, jak získat nový kapitál, zůstat solventní a zvládnout mnoho špatných a nesplácených úvěrů. Akcionáři Monte dei Paschi di Siena schválili vydání nových akcií v hodnotě 5 miliard eur, tedy 135 miliard korun.

Záchranný plán

Vedení banky Monte dei Paschi tak schválilo tento záchranný plán. Při tom se nyní kalkuluje se zvýšením kapitálu až o 5 miliard eur do konce letošního roku. K tomu se plánuje prodej nesplácených úvěrů. Hrubý objem těchto úvěrů se nyní zvýšil až na částku 28 miliard eur. Tomuto rozhodnutí předchází skutečnost, že se bance nepodařilo projít evropskými zátěžovými testy, ve kterých byla banka označena jako nejslabší evropská banka.

Tuto banku tedy čeká obtížný úkol a nebude to mít lehké. Vedení tohoto finančního ústavu musí začít shánět další investory a akcionáře. Vzhledem k současné velmi nejisté situaci v zemi je to velmi obtížný úkol. Potencionální investoři se nejvíce obávají zejména referenda o ústavní reformě. Pokud by nebylo úspěšné, mohlo by to zapříčinit i pád vlády a značnou nestabilitu.

Novým ředitelem banky Monte dei Paschi se stal Marco Morelli a ten svůj záchranný plán během 70 dnů ve své nové funkci představil víc než 250 různým investorům. Bohužel nedošlo zatím k žádnému  pevnému příslibu podpory. Rozhodne se také po referendu o účasti při zvýšení kapitálu nadace Monte dei Paschi, která měla v předešlé době tuto banku pod kontrolou. Ta má ale nyní v současné době ve svém vlastnictví pouhých 0,7 % akcií.

Úspěšnost a neúspěšnost plánu

Jestliže se bance tento nový kapitál ale získat nepodaří, je třeba aby pro své přežití získala státní podporu. Nová pravidla Evropské unie o sanaci bank ale státu dovolují bankovní instituci začít zachraňovat až poté, co na její neúspěchy a potíže doplatí sami investoři. Drobní investoři nyní vlastní asi 55 % akcií banky. Ministerstvo financí je největším jednotlivým akcionářem a v bance vlastní 4 % akcií.

Celý italský bankovní sektor nejenže stagnuje, ale je po poslední hospodářské recesi také ve velké a dlouho se vlekoucí krizi. Veškeré italské banky jsou v současné době zatíženy zejména nesplácenými úvěry v neuvěřitelném objemu 356 miliard eur, což je asi 9,6 bilionu korun. Banka Monte dei Paschi již dvakrát zvyšovala v posledních dvou letech svůj kapitál. Na řešení těchto potíží padlo již 8 miliard eur, tedy 216 miliard korun. Akcie této banky letos ztratily 80 % své hodnoty.

Sdílet