Publikováno: v sekci: Aktuality.

V současné době se zdá, že státní protiinflační dluhopisy nemají žádnou konkurenci. Jsou totiž mnohem výhodnější než spořící účty nebo termínované vklady. Na rozdíl od 90. let jsou navíc dnes dluhopisy  elektronicky evidované u depozitáře.

Stát v březnu přinesl na trh jedinečnou nabídku pro své občany, jenž hledají možnosti, jak zhodnotit své volné peníze a nechtějí je nechávat jen tak ležet na účtu nebo s rizikem investovat. Současně je tak mohou prostřednictvím dluhopisů s co nejmenší mírou rizika dostatečně ochránit před inflací. Ministerstvo financí tedy oznámilo vydání takzvaných protiinflačních dluhopisů. Výnos cenných papírů s dobou splatnosti 6 let pružně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je nyní ročně navýšen o 0,5 procentního bodu.

Dluhopisy pro konzervativce

Pro konzervativní klienty jsou tak státní dluhopisy jako dělané na míru. Jedná se o jednu z nejlepších možností, jak své finance investovat. Žádný produkt na trhu, včetně těch, které jsou navíc dotované státem, negarantuje, že bude pravidelně každý rok o něco výnosnější než inflace.

Dluhopisy Republiky

Ve druhé emisi si naši lidé zakoupili Dluhopisy Republiky v celkové hodnotě 900,6 milionů korun. Největší zájem o ně měli starší spoluobčané. Státní dluhopisy jsou určené pouze pro fyzické osoby. Objednávky byly dokonce za 942,7 milionu korun. Ministerstvo financí zahájilo prodej dluhopisů s názvem Dluhopis Republiky již na počátku prosince. V první emisi ukončené v lednu, si lidé nakoupili dluhopisy za 2,92 miliardy korun. Splatnost těchto dluhopisů je 6 let a průměrný roční výnos druhé emise činí 1,99 % před zdaněním. Bylo je třeba uhradit do 20. března.

Kdo kupuje Dluhopisy Republiky

Nejvyšší zájem o toto zhodnocení úspor měli občané vyššího věku a průměrných věk 1977 zájemců je 55,9 let. Nejstaršímu nabyvateli je 92 let, nejmladšímu je 83 dní. Prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje. Třetí upisovací období začalo 18. března a objednávky úřad přijímá do 14. června. Dluhopisy budou vydány 1. července a průměrný úrok před zdaněním je stanoven na 1,91 %. Právě v rámci třetí emise nabídl úřad nový typ dluhopisu, takzvaný protiinflační. Jeho výnos je v tomto případě stanoven přesně podle vývoje spotřebitelských cen a následně navýšen o marži 0,5 % ročně. Minimální úrokovou sazbu Ministerstvo financí garantuje na 0,5 % ročně. Dluhopis Republiky podléhá standardní 15% srážkové dani. Objem emisí není předem stanoven.

Sdílet