Publikováno: v sekci: Aktuality.

  • Výbor se rozhodl zachovat cílové rozmezí sazby federálních fondů na 0,00% až 0,25%.
  • Výbor očekává, že bude vhodné zachovat toto cílové rozpětí, dokud podmínky na trhu práce nedosáhnou úrovní odpovídajících cíli výboru, tedy maximální možné zaměstnanosti a inflace, která je cílena na úroveňa 2%, bude po určitou dobu mírně překročovat 2%.
  • Fed bude i nadále zvyšovat držení cenných papírů (státní dluhopisy) nejméně o 80 miliard USD měsíčně a cenných papírů zajištěných hypotékami nejméně o 40 miliard USD měsíčně, dokud nebude učiněn další podstatný pokrok směrem k maximální zaměstnanosti a cenové stabilitě, dle cílů výboru.
  • Fed se zavázal používat celou řadu nástrojů k podpoře americké ekonomiky v této náročné době, čímž prosazuje své maximální cíle v oblasti zaměstnanosti a cenové stability.
  • Pandemie COVID-19 způsobuje ve Spojených státech obrovské lidské a ekonomické ztráty a obtíže – stejně tak v globálním měřítku. Hospodářská aktivita a zaměstnanost se nadále zotavují, ale zůstávají hluboko pod úrovní na začátku roku. Slabší poptávka a dřívější pokles cen ropy držely růst spotřebitelských cen na nízkých úrovních. Celkové finanční podmínky zůstávají dobré.
  • Vývoj ekonomiky bude významně záviset na průběhu virové pandemie. Probíhající krize v oblasti veřejného zdraví bude v blízké budoucnosti nadále ovlivňovat ekonomickou aktivitu, zaměstnanost a inflaci a ve střednědobém horizontu představuje značná rizika pro ekonomický výhled.
Sdílet